Chapter 13: The Lips

67.1K 2K 156
                  CHAPTER 13

CHIANTI'S POV


"I'm naked!"


Halos panawan ako ng ulirat habang nakatingin sa malaking painting na hawak ni Gaige. Iyon ang painting na ginawa ko pagkatapos kong ma-meet ang lalaki. It's Gaige's nude painting. I should have burn that thing!


"H-Hindi ikaw 'yan."


"Angel..." he said, clearly dismissing what I said. "Paano mo nagawang ipinta ang katawan ko? You haven't even seen it all. Hmm...the only thing that is missing are my tattoos."


Biglang nawala sa kasalukuyang sitwasyon ang isip ko at animo lumipad iyon sa alapaap sa sinabi ni Gaige. Did he just said tattoos? Freaking tattoos?! I wonder what it looks like...I wonder...


"Would you like to see?" he asked in a teasing voice.


Napaangat ako ng tingin at kaagad namula ang mukha ko. Tumikhim ako at pilit na kinukubli ang pagkapahiya na nagtaas ako ng noo. "Hindi ako i-interesado sa katawan- I mean, sa tattoos mo. Wala akong planong makita kung saang banda ba nakalagay ang katawan- ang tato...HINDI AKO INTERESADO SA'YO!"


He chuckled under his breath and place the canvas at the blank space above my bed. May sabitan doon pero walang painting na nakasabit. Nang maikabit iyon ni Gaige ay nagniningning ang mga mata sa kapilyuhan na tinignan niya ako na para bang sinasabi na alam niyang doon talaga iyon nakalagay at hindi sa pinagtaguan ko niyon.


O baka paranoid ka lang dahil totoo namang sinabit mo iyon doon, weirdo. Aminin mo na kasi na kahit anong sabihin mo ay naaakit ka sa katawan- "HINDI AKO NAAAKIT SA KATAWAN MO!"


Napatutop ako sa bibig ko at napapikit. Gusto ko ng bumulusok pababa sa condominium na ito papunta sa kailalimlaliman ng lupa. Iyong tipong kapag nadiscover ako ay mas matanda pa ako sa fossils ng dinosaur.


"Hmm..."


Nagdilat ako ng mga mata at sa panggigilalas ako ay palapit na sa akin si Gaige habang nakataas ang isang sulok ng labi niya na para bang may itinatagong sikreto. "A-Anong ginagawa mo?"


Imbis na sagutin ako ay umangat ang kamay niya patungo sa butones ng polo niya. Humakbang ang mga paa ko paatras habang tuloy-tuloy lang siya sa paglapit sa akin. Napapitlag ako ng maramdaman ko ang matigas na pader sa likod ko ng lumapat iyon roon.


Itinukod ko ang kamay ko sa dibdib niya upang lagyan ng distansiya ang pagitan ng mga katawan namin. "Gaige!"


Sa isang iglap binalot ako ng takot at naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Bumalik sa ala-ala ko ang ilang mga pangyayari na nakaramdam ako ng ganito. Like...I'm trapped. Tila nawala sa harapan ko si Gaige at napalitan siya ng taong hindi ko na gugustuhing makita pa.


I don't know what's different now, that I'm seeing all this with him. Hindi na bago sa akin na maging marahas ang isang kliyente at kahit isang beses hindi pa ako nagkaroon ng ganitong flashback.


I must be going crazy.


Mariin kong pinikit ang mga mata ko ngunit kaagad din akong dumilat nang maramdaman ko ang pagdampi ng kamay sa pisngi ko. Unti-unti ay nagpokus ang mga mata ko sa realidad.


Makikita sa mga mata nila Gaige ang tinitimping emosyon. His face looks dark as if he wants to hurt someone. Pilit na ngumiti siya at inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. "Hey, you with me? Masyado ba kitang naakit?" pilit na nagbibirong tanong niya.


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon