Chapter 34: The Visit

48.4K 1.2K 49
                  


CHAPTER 34

CHIANTI'S POV

Buong atensyon ko ang nakabuhos sa pinagkakaabalahan ko sa harapan ko habang pilit kong iniignora ang mabibigat na tingin ng mga kaibigan ko na malamang sa hindi ay gusto ko na akong tirisin sa mga oras na 'to. Pinigilan kong mapangiti ng makarinig ako ng pagbuntong-hininga at pagkatapos ay umupo si Syrah sa harapan ko at padaskol na umabot ng isang paint brush.

"Ano ba namang klaseng bachelorette to, Chi?"

Nag-angat ako ng tingin at hindi ko na napigilang hindi mapangiti. Nakatayo si Rous at si Asti at nakatingin sa amin. Si Rous nakasimangot at parang gusto na mag walk out at si Asti naman hawak na ang cellphone at malamang sa hindi naghahanap na ng pagkakaabalahan. Wala din naman silang nagawa ng makitang pinaniningkitan ko sila ng mga mata at tumabi sila kay Syrah na nasa harapan ko.

"Wala man lang pagkain at drinks." reklamo ni Rousanne. "Yung totoo? Kinancel ko lahat ng lakad ko para dito?"

"Ang arte nito. Eh sa ito ang sarili kong version ng bachelorette eh."

"Mukha bang party to?"

Nginisihan ko siya. "Oo. Chianti version."

Halos sabay silang napabuntong-hininga ulit ni Syrah at wala na ding nagawa ang babae at nakigaya na sa ginagawa ni Syrah na pag-painting. Kung painting man 'yon na matatawag dahil parang binubugbog niya lang ang canvas sa harapan niya.

"Pumayag ba naman kayo na si Chi ang mag ayos ng sarili niyang bachelorette, malamang sa hindi talaga hindi normal ang maiisip niyan." sabi ni Asti na imbis gayahin ang ginagawa namin ay panay na ang text sa cellphone niya. "Bumili ka ng pagkain, babae. Wala akong balak magutom at wala din akong balak bumili. Party mo to eh."

"On the way na. Chef pa ni Gaige nagluto, o di ba sosyal? Manggagaling pa sa bahay nila tapos dadalin dito. Bongga!" Pumalakpak pa ako dahil alam kong mas lalo silang maasar. Ang sabi ko kasi sa kanila ako ng bahala sa party dahil may hinanda akong surprise na hindi pa nila nasusubukan.

Tama naman ako ah. Hindi pa naman talaga nilang nagagawang mag painting habang nag ce-celebrate ng bachelorette.

"Nag expect ba talaga kayo na magkakaroon ako ng party na may mga tao bukod sa inyo? Si Chianti Callahan...Hendrix?" Pakiramdam ko ay lumutang ako bigla sa alapaap nang idugtong ko ang huli kong sinabi. Gaige gave me his name months ago. Pero pakiramdam ko iba ang pangalawang kasal namin na mangyayari. Siguro dahil binuhusan namin ng oras, inilagay namin ang mga gusto namin at ang mga bagay na nagpapaalala samin sa isa't-isa, at siguro dahil hindi ko na nararamdaman na isa lang malaking pagpapapanggap ang lahat.

Napapitlag ako nang may malagkit na tumama sa noo ko. Nanlalaki ang mga matang napatingin ako sa humahagikhik na si Syrah at naningkit ang mga mata ko. "What the hell?!"

"Malala na ang tama mo. Masyado kang in love nangangati ako. At nababahing. Yah know? Allergic reaction." tumingin siya kay Rousanne. "Sa tingin mo allergy 'to?"

"Aba malay ko."

"Doctor ka eh." nakangusong sabi ni Syrah.

"Bakit, hayop ka na ba ngayon?"

Naputol ang pagtatalo nila ng maramdaman nila ang pagkilos ko. Itinaas ko ang sarili kong brush at napatili sila nang akmang ibabato ko sa kanila 'yon. Tinignan ko ang mga kamay ko at napangisi ako ng may naisip. Mukhang mabilis namang naintindihan 'yon ni Rous at Syrah dahil kaagad silang tumayo habang hawak-hawak ang sarili nilang mga brush at kumuha ng malaking tube ng pintura.

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon