Author's Note

52.9K 1.2K 61
                  Dear everyone,

Thank you sa lahat ng nagtiyaga para sa librong ito. Alam ko na sobrang natagalan bago to natapos. Thank you for the patience and the support.

Sa lahat ng librong ginawa ko, ito ang pinakanaiba. My genres are action and romance so branching out for Exquisite was a challenge. Sana sa kabila niyon ay nagawa kayong bigyan ng kasiyahan ng librong ito kahit na may kabigatan ang naging takbo ng lahat. I would never have the chance to continue this if not for your support and feedback on my every chapter. Sana ay nagawa niyo ding mahalin si Chianti at Gaige na ngayon ay tuluyan ng lalagay sa tahimik <3

Marcus Aurelius quote has been my inspiration for this book, "Dwell on the beauty of life.". Kada mahihirapan akong isulat si Chianti dahil sa pinagdadaanan niya lagi kong tinatanong sa sarili ko kung ano ba ang pwedeng magtulak pa sa kaniya para bumangon ng paulit-ulit. And as M.A. said, I let Chi dwell on the beauty of life. Na kahit na ano pang mangyari, there's still another side of life that she yet to discover.

Extending that to you guys, I hope that you can live life being happy without fear and guilt because real happiness shouldn't come with those. Always look on the beauty despite the difficulties in life <3

Thank you again!

PS: Please do support the other books for this saga na kasalukuyang on-going na para masaksikhan niyo din ang buhay na ilalaban ng iba pa nating mga bida; Rousanne, Syrah, and Asti.Love,

MsButterfly

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon