Chapter 8: The Future Husband

73.6K 2.1K 122
                  CHAPTER 8

CHIANTI'S POV


"So, automatic na papasok sa account ng Exquisite ang payment niya. Magpapadala din ang Exquisite ng contract para masiguro na magbabayad talaga araw-araw ang kliyente."


"Um, hello, Dianne? Baka ang dapat mong sabihin ay sisiguraduhin ng Exquisite na hindi ito matuloy."


Napabuntong hininga ang department manager na si Dianne. Halata sa mukha niya ang pagod at stress sa mga nangyayari. "Chi, alam mo na pagdating sa Exquite, ang pera na ipapasok mo ang importante sa kanila."


"And that's unfair! Tuesday at Thursday lang ang pasok ko sa Exquisite. But this time they want me to work twenty four seven for two years and ten months.!"

Alam ko kung gaano kahalaga para sa Exquisite ang pera. Hell, all of this craziness are for money. Lahat kaming mga Exquisite girls ay iisa lang ang silbi at iyon ay ang magpasok ng pera sa kompanya.

But this is too much.

"Chi-"


Itinaas ko ang kamay ko sa harapan niya. "Kabaliwan ito, Dianne, and you know it! Hindi ito ang trabaho na pinirmahan ko. The fucked me then I leave. That's it. They don't get to keep me! Dianne, privacy ko na lang ang natitira sa pagkatao ko. But now they're selling it too!"


Bumuka ang bibig ng babae para magsalita nang bigla na lang tumunog ang nakabukas niya na computer. Itinuon niya doon ang pansin at pagkatapos ng ilang sandali ay muling tumingin sa akin.


"It's the fucking three founders right?" tanong ko na ang tinutukoy ay ang tatlong tao na nagtayo ng Exquisite. Mga taong wala pang sino man sa amin ang nakakita.


"Chianti..."


Idinipa ko ang mga kamay ko. "Bring it on. May iba pa ba sila na gusto? Baka gusto na rin nila akong i-display sa mall at ipagbili sabihin mo lang."


"They said that the client's payment for Monday, Tuesday and Thursday will go straight to Exquisite. Of course you'll have the usual Exquisite Girls' percentage." Dianne said, ignoring my sarcastic remarks. "Wednesday and Friday will go to your account. Full payment."


Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Imposible. Malaking pera ang pinag uusapan namin. Paanong basta na lang hahayaan ng Exquisite na ibigay sakin 'yon? "A-Ano?"


"Saturday and Sunday no payments." pagpapatuloy ng babae. "You can do whatever you want. But you still need to report here every Saturday."


Itinaas kong muli ang isa kong kamay. "Wait. Pakibalik roon sa sinabi mo kanina. Ano ang ibig mong sabihin na sa account ko papasok?"


"Alam ng Exquisite na kakaiba ang sitwasyon na nangyayari ngayon. But they can't say no to that client because Gaige Hendrix is very influential. Alam din ng Exquisite ang tungkol kay Victoria Meneses. Pinapagamot mo siya di ba? Gaige Hendrix is important for two reasons. Marami siyang koneksyon at marami siyang pera. His payment for you for the years to come won't even dent his bank account."


"I can handle Victoria's treatment without this craziness." I murmured.


"Yes you can." Dumukwang si Dianne at bumulong, "Ayoko din ng mga nangyayari, Chi, pero payo ko lang...wag mong galitin ang mga founders. Naalala mo si Francine?"


Alam ko na namutla ang mukha ko sa binanggit niya na pangalan. Francine was one of Exquisite's escorts. Pero sinuway niya ang isang rule ng Exquisite. Nagpakasal siya ng patago. A month later, her husband died. Nasnatchan daw ito, naglaban at sinaksak. Ang nakakapagtaka lang...wala namang nawala sa lalaki. Bumagsak din ang negosyo na ipinundar ni Francine. Weeks later, Francine committed suicide.


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon