Chapter 19: The Woman

67.7K 2K 226
                  A/N: Special mention to Itsmyballpen na kada update ng Exquisite ay tinatadtad ako ng comments :) Thank you so much for the support! Ipagpatuloy ang pagpuso sa #GAIANTI #ExquisiteSaga <3

At para sa lahat~ Soloomooooot!

CHAPTER 19

CHIANTI'S POV


"So ano nga? Ang tamad mo talagang magkuwento Chianti, no? Ang mahal mahal ng pag tawag tapos wala ka namang sinasabi na kahit na ano."


Pinaikot ko ang mga mata ko. Kasalukuyan kong kausap si Roussanne na nag-iisang sumagot ng tawag ko. Sa pagkakaalam ko ngayon ang araw na uuwi sia pabalik sa Pilipinas.


"Kanina pa kaya ako nagsasalita. Tatawag ba ako ng wala akong sasabihin? And it's Ki-Yan-Ti not Chi-Yan-Ti."


Pakiramdam ko past time na ng mga kaibigan ko na maliin ang pagbigkas sa pangalan ko para lang asarin ako. Sa ilang taon ba naman na itinatama ko sila imposibleng hindi nila matandaan ang pronunciation ng pangalan ko.


"Whatever. Ano na nga? Nagamit niyo na ba ni fafa Gaige ang mga ibinigay ko? Remember. It's better to be protected than juntis."


"Rousanne!"


Nilingon ko si Gaige ng marinig ko ang mahina niyang pagtawa. Inismiran ko siya at matalim na tinignan ko ang cellphone na nakapatong sa center island ng kusina. Naka loud speaker iyon dahil natatakot ako na masira iyon ngayong hindi naman akin iyon.


Unfortunately, bumigay na ang cellphone ko at hindi ako nakapagdala ng bago. Kaya nga pinahiram na lang ni Gaige sa akin ang kaniya.


"What? Aba siyempre tatawag ka na lang lubusin mo na."


"Nasaan ba si Asti? Siya na lang ang kakausapin ko dahil mas matino siya kesa sa'yo."


"Hindi mo siya makakausap ngayon dahil busy siya sa pagkausap sa mga non living things niyang pinamili. Hindi na ako magtataka kung ilang buwan hindi kakailanganin ni Asti na mag grocery."


Napabuntong-hininga ako. Of course. Malamang sa hindi, hindi nakakakilala ng tao ngayon si Asti. "Si Syrah?"


"You only got me, dearest Chianti. Pagod ang lola mo dahil sumali sa flash mob 'yan. Ako lang ang normal pa rin ngayon dahil ganoon ako ka-gifted, you know?"


"Ewan. Magkita na lang tayo pag-uwi ko at baka sakaling maayos na kayong kausap ng mga oras na 'yon. Kiss Mr. Snipes for me."


Mas mauuna pa rin silang umuwi dahil wala pang balak umalis si Gaige sa kinaroroonan namin. Through email na lang ako nagrereport sa Exquisite pero hanggang ngayon wala akong natatanggap na reply mula kay Diane.


"Enjoy kayo ni delicioso! Gamitin niyo na ang regalo ko dahil sayang ang flavors no'n. Unlimited pa naman-"

Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon