Chapter 9: The Realization

70.8K 1.9K 37
                  CHAPTER 9

CHIANTI'S POV


"Hindi ko talaga alam kung anong kinagagalit mo, Chi. Hindi ba dapat nga thankful ka at nagkaroon ka ng ganitong opportunity?"


Sumimsim ako sa hawak ko na Flirtini bago ko sinagot si Roussanne na siyang nagsalita, "Opportunity? Okay ka lang Roussanne? Hindi lang ito ilang oras na trabaho. We're talking about years of being sold to that man."


Bumuntong-hininga ang babae. Kanina pa kasi niya pinapagaan ang loob ko. Nandito kami ngayon sa Exquisite Club at kasalukuyang nakaupo sa isa sa mga couches roon at umiinom. It's the third Saturday of the month. Kada pangatlong sabado kasi ng buwan ay nagkakaroon ng special night ang buong Exquisite kung saan susundin ng lahat ng Exquisite girls ang mapipiling theme.


Para sa buwan na ito ay Arabian Nights ang tema. Nakasuot ngayon ang buong departamento ni Syrah ng dilaw na belly dancer costume. Makikita din ang pangilan ngilan na mga babae na nakasuot ng belly dancer costume na iba ang kulay dahil lahat ng departments ay required na sumunod sa okasyon na ito.


So even though Roussanne, Asti and me are currently not working tonight, we're still required to wear our mask, ribbon and the freaking belly dancer costume that have the color of our own department.


"So anong balak mo?" Tanong uli ng babae.


"Mag-intay siya na pirmahan ko ang kontrata niya."


"Hindi mo pwedeng pag-hintayin iyong tao ng matagal. Sigurado din na minomonitor ka na ng founders dahil sa ginagawa mong pagpapatagal sa trabaho na 'to."


Tinungga ko ng diretso ang cocktail drink. Naiintindihin ko ang sinasabi ni Roussanne. Pero ano ba ang dapat kong gawin? Na basta basta na lang ako pumayag sa kagustuhan ng Exquisite na ipagbili lahat ng mayroon ako? This is not what I signed up for.


Ang tanging rason kung bakit nagawa kong makatagal sa trabaho na ito ay dahil alam ko na pagkatapos ng ilang oras na impyerno, makakaalis  din ako at makakabalik kay Chianti Callahan. Isang painter, may masungit na alagang pusa, at may sariling mundo na babae. I don't need to live every second of being Cyan.


Hindi lang katawan ko ang gustong ibenta ng Exquisite ngayon kundi maging ang buhay ko. How can I just accept that?


"Why are you so being cool with this Rous?" I asked her.


"Becuse if I will be given the opportunity to run from my life...from getting dirt on myself each time my clients touch me, I'm gonna take it, Chi."


Naumid ang dila ko sa sinabi niya. I look away from the sad kind eyes of my friend. Huminto ang mga mata ko sa stage kung saan kasalukuyang finagawa ni Syrah ang bagong routine niya. Her every moves looks sensual, her smile seems seductive...but her eyes are blank. Dahil kahit gaano pa kamahal ni Syrah ang pagsasayaw, hindi maitatanggi na ang ginagawa niya ngayon ay kayang kaya niyang talikuran kung magkakaroon lang siya ng pagkakataon.


"Chi."


Nagbawi ako ng tingin mula sa harapan ng marinig ko ang pagtawag sa akin ni Asti. "What?"


"Bakit mo pinipigilan ang sarili mo?"


"A-Anong ibig mong sabihin?" tanong ko sa kaniya.


"Naikuwento mo na sa amin si Hendrix noong nakaraang dalawang buwan. Mula sa mga kuwento mo ay mukhang hindi naman siya masamang tao. You even sound...fascinated at him."


Exquisite Saga #1: Chianti CallahanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon