28. On Altı Buçuk

22.3K 1.9K 2.3K
                  Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Bölüm Yirmi Sekiz"On Altı Buçuk

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Bölüm Yirmi Sekiz
"On Altı Buçuk."

🎶 Yumeji's Theme - Shigeru Umebayashi

Uygar Karaşah

6 yıl önce...
13 Mayıs 2013

Lilith'in GözyaşlarıHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin