32. Geceden Kara

22.9K 1.7K 2.8K
                  

○●

Dikkat! Lütfen uyarı kısmını baştan sona okuyunuz.

Bu bölüm fazlasıyla rahatsız edici gelebilecek hem fiziksel hem psikolojik birçok hassas konu barındırır.

Söz konusu; terörizm, örgüt faaliyetleri, çocuklara kadar uzanan vahşice eziyetlerle işlenen cinayetler ve her türlü değeri ayaklar altına alan ırkçı, faşist, dogmatik ilkeler/söylemler gibi oldukça hassas konular açık, karanlık bir dilde yazılmıştır. Kesinlikle her bünyeye göre değildir.

Tarihi değerleri aşağılamak amacıyla yazılmış kişisel bir kin kitabı değildir, benim dini siyasi politik düşüncelerimle doğrudan bir bağlantısı yoktur. Bunun bir kurgu olduğunun ve karakterlerin gerçekle bağlantısı olmadığının bilincinde okuyun.

▪︎ Bölüme başlamadan önce bilmeniz gereken bazı terimler:

Aryan Halkı: Hint-Avrupa dillerini konuşan milletler için kullanılan ve sonrasında Nazilerin "üstün ırk" olarak radikalleştirdikleri dilsel bir grup.

Anti-semitizm: Yahudi halkına olan nefret, ırkçı ideoloji.

Naziler/ Nasyonal Sosyalistler: Nazi Almanyası'nda Yahudi karşıtı ve Aryan ırkının üstünlüğünü savunan ırkçı bir ideolojiye sahip olan siyasi hareketin üyeleri.

Neo-Naziler: Yeni nesil Naziler denebilir. Hitler'in davasını benimseyen ırkçı görüşteki faşistler. (Günümüzde gruplar/örgütler şeklinde varlığını sürdürürler. Amaçları Nasyonal Sosyalist rejimi geri getirmektir.)

Schutzstaffel: Nazilerin paramiliter askeri örgütü, kısaca SS   -   ᛋᛋ

Yahudi Soykırımı/Toplama Kampları: Nazi Almanyasında 6 milyon Yahudi'nin toplama kamplarında zehirlenip yakarak öldürülmesi tarihe 'Yahudi Soykırımı' olarak geçmiştir.

Siyonizm: Kısaca Yahudilerin tek çatı altında toplanma ideolojisi/siyasi hareketi.


Oy Sınırı: 1.3k

3k

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
Lilith'in GözyaşlarıHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin