Chapter 3: Okay

392K 12.4K 4.4K
                  


Piper's Point of View

Kukuhanin ko pa lang sana ang helmet na nakasabit sa handgrip ng motorbike ni Hunter kaya lang bago ko pa mahawakan 'yun ay kinuha na ni niya ang helmet at isinuot sa akin.

Yes, I have my own helmet na lagi niyang dala kahit saan siya magpunta. I don't know why he always brings it with him. It's not like we're seeing each other every day. Besides, it's been a year and a month since we broke up pero hindi pa rin niya tinatanggal 'yung helmet ko. It's like it still belongs to the both of us. It's like there's still an 'us.'

But I must admit... him, bringing the helmet wherever he goes made me happy.


"Iuuwi kita sa inyo bago mag alas dose," sabi niya na nagpagulo sa akin.


I checked my wristwatch. Quarter to 8 palang. Gaano ba katagal ang byahe naman at aabutin kami ng alas dose?


"Bakit ang tagal?" I asked.

"Nagugutom na kasi ako. Gusto ko muna kumain. Ikaw, hindi ka pa ba gutom?"


Honestly, I'm not that hungry. "We're at the mall, Hunter. Bakit hindi na lang tayo dito kumain?"


"Nakakasawa na kasi mga kainan dito."

"Whatever you say. Let's go," sagot ko at sumakay na ng motor niya.


Gustong gusto ko talagang sumasakay sa motorbike niya. I feel so free.

We were first year nang mabili niya ang motor na 'to. He bought it with his own money. I really admire him for that. Ito ang kauna-unahang bagay na nabili niya para sa sarili niya at bagay na gusto talaga niya.

That time, her mom insisted na siya na ang magpapa-aral kay Hunter. At least 'yun man lang ibalato na raw niya. Kaya pumayag naman si Hunter. Until now kasi hindi pa siya umuuwi sa kanila. But it doesn't mean na galit pa rin siya sa mama niya. Ayos na sila. Napatawad na niya. Hindi lang siya umuuwi because of his stepdad. 

I met his stepdad a few times already. He seems a nice person. Kaya lang Hunter thought otherwise. Or maybe, sadyang galit pa rin siya sa taong sumira ng pamilya niya at naging dahilan kaya naghirap siya sa mahabang panahon. I can't blame him for that.

As for his real father, who knows where he is.


"Patingin," he said habang kumakain kami.

"What?"

"'Yung pictures natin. Patingin."


I took it out from my bag and gave it to him. He stopped eating and stared at the photo. He even smiled while staring at it.


"Cute mo dito," he said and points at the third picture. I made face when I realized that it was the picture where he's pinching my cheeks. He laughed at my reaction. "Seryoso. Cute nga."

"Ewan ko sa 'yo."

"Akin na lang 'to."

"Nope. Akin 'yan. Pandagdag 'yan sa collections ko ng pictures."

"Share tayo."


Okay. I guess that will do kaya pumayag ako.

The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon