Chapter 51: Group hug

348K 9.5K 6.8K
                  


Warren's Point of View


Parang huminto ang mundo nang makita ko si Hailey. Tatlong taon. Tatlong taon ko siyang hindi nakita. Tatlong taon ko siyang hindi nakausap. Ngayon nandito na siya. Nasa iisang lugar na ulit kami. Pwede ko na siyang makausap. Pwede ko na siyang tingnan. Pwede ko na siyang hawakan.


"Hailey!" sigaw ni Piper at Tamara at saka tumakbo palapit kay Hailey.


Nagyakapan silang tatlo at nakita ko pa ang pabirong pagpalo ni Piper at Tamara sa kaniya.


"Bro, ano na? Diyan ka lang ba?" tanong ni Nate at saka ako nginisian. "Paano ba 'yan, hindi lang pala ikaw ang balikbayan?"

"Tama na titig. Tara na," tapik naman sa akin ni Hunter at saka ako iniwan at naglakad na papunta sa tatlo.


Siniko naman ako ni Migs kaya napatingin ako sa kaniya. "Usap na lang tayo mamaya, captain. Mukhang mas kailangan niyong mag-usap-usap eh. Sige, sibat na ako!" kaway niya at tumakbo para makipag-usap kung kani-kanino.

Napailing na lang ako at lumapit na sa mga kaibigan ko na pinapalibutan si Hailey. Nang makita ako ni Nate at Hunter ay medyo gumilid sila kaya napatingin din ang tatlong babae sa akin. Lumapit si Piper kay Hunter at si Tamara naman kay Nate.

Seryoso ang mukha ni Hailey pero nang mas makalapit ako ay bigla na lang niya ako nginitian. "Long time no see."


"Yeah. Long time no see."


Nakatitig lang ako sa kaniya at ganoon din siya sa akin. Mas pumuti siya ngayon. Mas humaba ang buhok niya at kulot ang dulo. Iba na rin ang kulay. Maganda na siya dati kaya lang mas gumanda siya ngayon. At habang mas tinititigan ko siya, mas gumaganda siya paningin ko.

Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakakapanibago. After three years. After three long years...


Parang bumalik ako sa realidad nang marinig ang pag-ubo ni Nate. "Welcome back sa inyong dalawa. Ngayon..." tumingin siya sa lahat at ngumiti. "Group hug!"

Bago pa man ako makapagreact ay nakagitgit na ako kay Hailey at pinapalibutan na kami ng apat na 'to. Bahagya akong yumuko para tingnan si Hailey pero nakaharang ang kamay niya sa mukha niya.

Matapos ng group hug na 'yon ay hinila na nila kami kung saan sila nakaupo bago kami dumating. Nang makaupo ay nagtanong na sila ng kung anu ano. Sobrang gulo nga kasi sabay sabay silang nagtatanong at dalawa kaming tinatanong nila. Pero kung tutuusin, mas magfocus dapat sila kay Hailey. Ako kasi nakakasama naman nila noon. Nitong mga nakaraang buwan lang naman ako nawala.


"Sandali, sandali," awat ni Tamara at tumayo. Nakataas pa ang dalawa niyang kamay kaya tumahimik naman ang iba at tumingin sa kaniya. "Ang gulo. Isa isa lang. Magsimula tayo kay..."Tiningnan niya kaming dalawa ni Hailey at nag eenie meenie miney mo. "Kay Warren."


Nagkibit-balikat lang ako nang tingnan nila ako.


"Anong bago sa 'yo nitong nakaraang dalawang buwan?" tanong ni Nate.

"Wala naman."


The Relationship CodeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon