CHAPTER 04

11.9K 338 36
                  

Pilit kong idinilat ang mabibigat na talukap ng aking mga mata ng maramdaman ko ang kakaibang kiliti na nagmumula sa leeg ko.

Ang kulay berde niyang mata ang unang bumungad sa akin nang tuluyan ko ng maimulat ang mga mata ko. Malawak ang ngiti niya habang nakatitig sa akin na naging dahilan ng pagtitig ko rin sa kanya.

Allison's beauty is literally admirable. A pair of perfectly shaped slender eyebrows looked down to her long eyelashes velvety that gave more life to her enticing, rapture-emerald eyes. Her delicate ears framed a pointy dainty nose and her almost perfect glossy skin and her well defined jawline that really emphasized her every angle; her heart shape pouting lips which is as soft as a pillow; her coils of leaf-brown long wavy hair. And her sculpted figure which was twine thin. Her waist was tapered and she had a burnished complexion. All in all she is one of those women who can be called the "almost perfect".

Napabalik lamang ako sa reyalidad ng maramdaman ko ang paghalik nito sa akin sa pisngi. 

"Good Morning, honey," Allison smilingly greeted me. 

"Morning." I simply replied at nag-iwas na rin ng tingin.

"Hon,"

"Hm?"

"Who's Jasmine?" Tanong niya na nakapag-pabalik ng tingin ko sa kanya.

I frowned. "What?"

"Who's Jasmine?" Ulit niya sa tanong niya. 

Wala sa sariling napalunok ako ng makita ko ang seryoso niyang mukha. Seryoso din ang mga mata nitong nakatitig sa akin kaya wala sa sariling iniwas kong muli ang tingin ko sa kanya at napiling ilipat ang tingin ko sa ceiling ng kwarto niya.

"Jasmine, who?" Mahina kong utas pero sinigurado kong maririnig niya pa rin. 

"You kept calling her name while you were sleeping," I shut my eyes tightly and sighed.

"I'm hungry." I said, trying to divert our subject.

I opened my eyes and looked at her. She's intently staring at me as if she was digging my soul. Nang titigan ko din siya pabalik ay nag-iwas ito ng tingin at tiningnan ang oras sa digital clock niyang nakapatong sa nightstand.

"Twelve-noon na pala. Let's just order for lunch para makakain na tayo agad." Sagot niya at muling ibinalik ang tingin sa akin na may ngiti sa labi.

Napalunok ako at sunod-sunod na kumurap para mapanatili ko pa ang tingin ko sa kanya.

I nodded my head. "Yeah." We kept staring at each other's eyes until I gave up. "Get up now." I commanded.

She quietly nods her head and gets up from the bed. She walked straight from bed to the bathroom without minding her nakedness. Oh, god! I don't fucking think she's aware that she's still naked.

Goodness gracious!


When she already closed the bathroom door doon ko lang naibuga ang hininga kong nahigit ko pala kanina dahil sa aking nakita. I just shook my head and picked up my cluttered clothes from the floor before putting them on one by one.

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon