CHAPTER 13

7.5K 253 22
                  

Tumatakbo akong pumasok sa hospital. Hindi ko na inalintana ang mga taong nababangga ko dahil sa bilis ng takbo ko mabuti na lang at mabilis na umaksyon ang mga security guard at pinatabi ang mga taong nakaharang. Nagpapasalamat ako dahil nakarating ako sa elevator ng hindi nadadapa. When the elevator opened, Nurse Missy approached me immediately.

"Doc! The operating room is already ready." Agad na turan nito at sinabayan ang bilis ng lakad ko.

"Where's the team?"

"They all here, Doc. Hinihintay ka na sa O.R," Tanging tango na lang ang naisagot ko.

"How's the patient? Did you already check her? The blood pressure? Heart rate? Temperature? Pulse and blood count?" Sunod-sunod kong tanong.

"The patient is ready, Doc. We already did the basic check ups before we proceed to our surgical operation."

"Okay, good. Please, just wait for me inside the operating room. I'll be there in sec," She immediately nodded and left.

Mabilis akong pumasok sa changing room kung saan kami nagpapalit at kung saan din nakalagay ang mga stocks namin ng doctor's gown. I tied my hair and changed the clothes on what I supposed to wear inside the operating room.

Patakbo kong tinungo ang O.R at agad kong nadatnan ang buong team na nag-aantay sa 'kin. Hindi na 'ko nagpaligoy-ligoy pa at pumasok na sa washing area dito sa loob ng operating room.

Before surgerys, surgeons have to stand at the scrub sink for five full minutes and use an under-the-nail brush and a very strong soap with a scrub brush on each finger, both sides of their hands and scrub all the way up to their elbows.

After I washed my hands I was immediately assisted by Nurse Missy. Pinunasan niya ang mga kamay ko at agad na sinuotan ng surgical gloves. Hindi ko pwedeng suotan ang sarili ko dahil nakapag hugas na ako ng kamay at bawal na akong humawak kung saan saan. Nakataas lang ang kamay ko pantay sa aking dibdib at sila na ang bahalang mag-suot ng mga kagamitan na dapat kong i-suot bago tuluyang pumasok sa silid kung nasaan ang pasyente.

Ilang sandali pa ay nakahanda na lahat ng surgical instrument at nakapabilog na rin kami sa patient.

I inhaled and exhaled. "Okay... Before we proceed, let's pray first." We also spent a few minutes praying fervently. "Amen." We said in unison.

Isa-isa ko silang tinapunan ng tingin at ang lahat naman ay nag-aantay sa sasabihin ko. "Let's help each other and do this as a team. We will save her life and we will do our work perfectly. Let's go!"

I need to motivate them kase alam kong yung iba sa kanila ay kinakabahan din lalo na yung mga O.R nurses kase karamihan sa kanila ay bago pa at may mailan-ilan din kaming intern kaya alam kong hindi pa sila ganun ka-sanay.

Tumango naman sila bilang kasagutan at doon ako nagbigay senyales sa kanila para sa unang gagawin. Kinabitan ng isa sa mga Nurse si Mrs. Santos ng oxygen at agad sinundan ng anesthesiologist na si Dr. Montenegro sa pag-turok ng anesthesia.

"I'll begin the anesthesia. Five point eight millimeters of General anesthesia will be injected," Dr. Montenegro said and began injecting the anesthesia to our patient.

We all waited for the signal from Dr. Montenegro.

In a surgical operation the anesthesiologist is the most important, because Anesthesiologists are the doctors trained to administer and manage anesthesia given during a surgical procedure. They are also responsible for managing and treating changes in critical life functions such as breathing, heart rate, and blood pressure as they are affected by the surgery being performed. Anesthesiologist ang pinaka may hawak sa buhay ng patient kaya hindi pwedeng mag-under go sa isang surgery-operation kung wala sila.

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon