Chapter 17

452K 9.1K 465
                  

Chapter 17

"You'll wake up soon, won't you?" I stared at Andy's sleeping face. 

He has a wound on the side of his head..

bruise on his left cheek..

His left hand is swollen..

All because of me..

Sino ba naman ako para protektahan niya?

Sino ba naman ako para mahalin niya ng sobra-sobra?

"Dana.." My thought was interrupted by Dave, "Why?"

"Uhm--" He said while pointing something using his lips.

"Huh?"

"Siya oh. Kilala mo o baka kilala ni Andy? Hindi ko siya kilala eh.."

I turned and saw, "Jamie?" Hindi niya yata ako narinig dahil pumunta siya agad kay Andy. "Ano'ng nangyari kay Andy?" she asked Dave, "Hit and run."

Then she turned her eyes on me, "Jinx. Wala kang ibang alam gawin kundi manakit ng ibang tao." 

"Shut the fck up, Henares. You don't know anything."

"I know something. That you are nothing but a trashy person."

"Girls, wag na kayong mag away, gising na si Andy." Lumingon kami, true enough, Andy's finally awake. "Puntahan ko lang sila Sara at Tita." Then he went out.

I was about to approach Andy pero naunahan ako ni Jamie. Tell me, ngayon lang naman sila nagkakilala ni Andy, pero kung maka react siya, as if she know him very well. 

"Andy? How are you? May masakit ba?" 

"Sino ka? Nasan ako?" Andy asked.

"Ako si Jamie, at nandito ka sa ospital dahil naaksidente ka.."

"What? Kailan? Bakit wala akong maalala?" Sunod-sunod na tanong ni Andy. Gusto kong lapitan si Andy pero hindi ko magawa. Somehow, nakokonsensya talaga ako. Ako naman talaga. Ako ang may kasalanan. I'm the one to blame..

"Kaano-ano kita? Bakit hindi kita kilala?" I was about to say hindi talaga sila magkakilala ni Jamie pero--

"I'm your girlfriend, Andy. Can't you remember? Jamie Henares? Your girlfriend?"

She said what?!

"Ano'ng sabi mo? Kailan pa?" I asked her. "Last night, remember? You were there when i asked him to be my boyfriend, right?"

"You, btch! Ang kapal ng mukha mo!" Then we started yelling. We curse. We scream.

But..

"Aaaaah!" Andy started yelling as if he's in pain. I immediately called the doctor.

Minutes after..

"How was my son, doc?" Tita asked, "He's fine. Good thing walang nadamage na organ sa kanya. Just some cuts and minor fracture."

"Thank God. Salamat, doc." And when the doctor left, pinuntahan nila si Andy. Asking questions like this and that. Andun lang ako sa tabi, tahimik lang. Guilty kasi ako..

After nila makausap si Andy, he said something that surprised me..

"Ma, sino siya?"

Good Girl Gone Bad (PUBLISHED)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon