Chapter 11

8.3K 599 343
                  

Awang ang bibig at na-estatwa ko siyang pinanood na tila may kinakausap sa phone niya. He looked annoyed and in disbelief. Naka-tayo pa rin ako sa harap niya. Parang tuta na nag-aantay lambingin ng amo.

"Really, dude? The fuck?" He snorted. His expression dark and mysterious. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Sakit, pagkaka-hiya at pag-hanga. Pag-hanga pa rin kahit na sobrang halatang hindi siya nasiyahan sa akin. Sa naabutan niya at sa ipinunta niya rito. Humahanga pa rin ako dahil nasa harap ko siya ng ganito ka lapit. The last time I got so close to him was when his airsoft gun flew in front of me and he needed to get it himself. Ang lahat ng katangian niyang pinagnasaan at hinangaan ko sa araw na iyon ay naririto ulit sa harap ko. At ang isiping nandito siya sa lugar na ito dahil sa akin ay nag-bigay ng kakaibang saya sa akin kahit iyon man ay katangahan na.

"You didn't tell me it's a trans! You know my type, man. The fuck is this?" Inis niyang sabi. He was on his back a while ago but now he's facing his left side. And it gave me the view of his side profile. His stubble is so attractive. His left arm that has a big tattoo in it look so enticing. And I notice just now that he's actually mestizo. And his hair is not jet black. It has a slight color of gray if you look closely but on the first look it's almost black.

"I'd fuck any holes, man, but of a woman. This is shit, bro. Gay shit."

Tinusok ng punyal ang puso ko sa sinabi niya. I probably looked pitiful right now. That despite of his words, I still got the time to be amazed and awed by him.

"Fuck you!" Huling sabi niya at pinatay na ang tawag. He shook his head and faced me while clenching his strong jaw. He sighed.

"I-i'm... Apple Sandova. Uh, the... App? Ty, right?" I still pushed it with a hopeful voice. Ang katangahang hindi ko akalaing lulunukin ko. Still hoping he might reconsider. Please, babe, don't say no to me.

"Look. I don't know you. I don't remember using the app and inviting someone to meet me today. I don't know someone named Apple Sandova." His baritone feels like it echoed in my whole being. His words continued to break every fiber in my heart but the damn heart itself was still beating like a smitten dog.

"Y-you asked me to meet you here. I-i can show you the app and your m-message... Uh, wait..." Nataranta ako.

"Stop. I said I don't know you. I have no idea about these things. Excuse me," kunot noong sabi niya.

He was about to pass through me when I blocked him. Ngunit ako rin lang ang na-intimidate at gulat na napaatras. He stopped as well.

"P-please... I know it was you. We've been talking." I begged. I can't believe that as early as this I am already begging. Shit, Apple! What are you getting yourself into?

"Fuck. Umalis ka sa harap ko, bakla. Leave me the fuck alone."

What he called me broke my heart into pieces. It's as if it's the limit. Buong buhay ko alam kong bakla ako. Buong buhay ko ayos lang sa akin tawaging bakla lalo na mga kaibigan ko. Ngayon lang na tila parang ang sakit sakit marinig niyon galing sa isang tao. Sa isang taong wala naman akong pinagsamahan.

He looked angry and very annoyed. He's very tall that I am literally looking up to him. It's like looking at a giant. I tried to shook my head one last time to show my disapproval and determination but when I saw how it made his right hand formed into a fist, umatras at sumuko na ako.

He hissed and rolled his eyes and walked away. Bumagsak ang mga mata ko sa puting tiles ng arcade. Nawala ang presensya niya ngunit nanatili ang kirot sa puso ko.

Ang mga araw na halos hindi ako maka-tulog dahil sa isiping nakaka-usap ko siya. Ang mga sandaling natutulala ako sa klase sa tuwing naaalala ko ang mga nakaka-kilig niyang mensahe. Ang pagde-day dream ko tungkol saming dalawa na magkasintahan na at kung paano niya ako inaangkin. Lahat ng iyon nawala ng parang bula. Nawala na parang hindi nangyari iyon lahat. Nais ko mang kumbinsihin ang sarili kong baka nga totoo at hindi siya ang nakaka-usap ko sa app. Na baka isa iyong poser na ginagamit lamang ang larawan at katauhan niya. Pero hindi ko magawa. Dahil ang sakit na bumabalatay sa puso ko ngayon ay sapat na ebidensya upang angkinin kong lahat nga ng iyon ay nangyari. At totoong siya iyon. May kinalaman siya roon.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon