Chapter 1

26.8K 904 295
                  

Like a typical androgynous person, everyone will presume my chosen gender with just one look at me. The way I talk, I laugh, I walk and look. They all give away my gender identity. I love cosmetics and everything in its spectrum. I love fashion and I'm obsessed with idolizing my favorite supermodels. I love mimicking their iconic poses in front of my vanity mirror and everything about vanity and luxurious lifestyle is what motivates me.

Sabi nila sayang daw ako. Ang guwapo ko raw. Minana ko raw ang aristokratong katangian ni Daddy at ang malumanay na pilik mata ni Mommy. Ako raw ang pinalambot at maamong bersyon ng nakakatandang kapatid kong lalaki. Na sana ay tigilan ko na raw ang pag-aarteng babae dahil sayang daw ang mga babaeng dadaan sa buhay ko.

Lahat ng iyon nanggagaling kung hindi man sa mga echosera at inggetera kong mga relatives ay sa mga kapit bahay naman naming ugaling eskwater kahit nakatira naman sa high end exclusive village. At sawang sawa na si akes sa mga chikang ganiyan. Eh kung sabihan ko rin silang tigilan na rin ang pagiging pangit? Laro!

Sa bahay, ako si Apolinario. Sa bahay, tuwid ako kumilos, pormal mag-salita at tahimik. Kahit na ganoon, hindi naman lingid sa kaalaman ng pamilya ko ang kasarian ko. I came out years ago even before I reached my puberty stage. It's just that I have utter respect to my father and he's kind of... Nevermind.

Sa paaralan, o kahit na saang lugar basta't hindi sa bahay ay ako si Apple Sandova, ang pinaka-magandang hayop sa balat ng lupa. Chares. Ang pinaka-magandang bakla, pinaka-pinagnanasaan, pinaka-tinitingala at lahat ng may pinaka na salita sa pilipinas ay ako iyon. Katangian ko iyon. Lahat ng pumapalag ay nahahambalos ko sa pader. Kaya kung may isang tinig akong maririnig, suntok sa ribs agad ang aabutin.

Ako lamang si Apple, tipikal na bakla. Maingay, matalino, maraming kaibigan, mapusok, marupok, maarte at nagaganda-gandahan. Pero kahit bakla ako, hindi ako nagbibigay ng kahit anumang rason upang akoy bastusin at hindi respetuhin ng mga tao. Alam ko kung saan ilulugar ang pagka-balasubas ko. Alam ko kung hanggang saan ang mga biro ko. Kung may mga pagkakataon mang nababastos ako, hindi ko na alam kung bakit. Siguro sadyang may mga taong may sayad talaga sa ulo na kahit alam naman na nilang bakla ka ay sa tuwing dadaan ka pa sa harap nila'y sisigaw pa rin sila ng "ah bakla, bakla." Like, yes I know. Reminder lang, reminder? Bobeta.

At siguro sa bansang sinilangan, malalim ng nakaturok sa mga isipan ng tao na kapag bakla, makasalanan ka. At ang bansang ito ay napaka bagal, mabagal pa sa pagong, sa paga-adapt ng pang kasalukuyang kultura. At iyon ay parte ng lahat, kahit saang kasuluk-sulukan, ang mga taong nasa pangatlong kasarian. Dahil kung wala kami, at kung pilit kaming hindi isinasali, lumpo ang lipunang ito. Lumpo ang sosyedad na ito. At lumpo ang mundong ito.

And even when I know when and where to act accordingly to the circumstances, I know for myself that I will and should never limit myself in taking up spaces. It is my right to take up spaces like how the straight community get theirs without even exerting a single effort. I know for myself that I should never get tired in making people realize that we, the LGBTQ+ community are a normal variation of the human race. And above all, we deserve a chance at happiness like anyone else.

Apple Neone Sandova, 18, Philippines!

Charot.

Palaban ako. Oo, palaban! At itong mga muscles kong hindi pa luto sa pildoras ay kayang mang bugbog ng borta kung ako'y hahamunin! Pero kung borta na Daddy o borta na Kuya ay baka... Maluto sila agad at hindi na makapanlaban. Keshe nemen. Eherherher.

Likas akong malandi, yes naman of course. Likas din akong maalindog at agaw pansin. Bukod sa marami akong kaibigan na nasa alta sosyedad, may pangalan din ang mga magulang ko sa larangan ng Engineering and Construction industry. My Dad, who's a successful engineer, and my Mom who's a socialite, are very active in social gatherings. My older brother, Apollo Noli, is a famous basketball varsity player from ADMU. At palagi akong present tuwing UAAP dahil ang dami niyang bortang mga kasama at nakaka-chansing ako minsan kapag nagpapa-picture at nagbibigay ng tubig. (I have that privilege because of my brother)

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon