Chapter 22

13.3K 812 491
                  

Tumahimik na lamang ako at hindi na nag-kulit pa. The only things that seem to matter right at this moment are his strong disapproval in dropping me off back in Ayala Malls and his inviolable decision to 'end the day' completely with him. Alone. At hindi ko lubos ma-isip kung ano pa ang maaaring puntahan o gagawin namin sa araw na ito. Pero alam ko rin naman sa sarili ko na kung ano man iyon, magpapa-ubaya ako at tiyak na ikakatuwa rin naman ng malandot kong pwet.

Sinulyapan ko siyang mariing naka-tutok ang tingin sa daan. Ang kaniyang kanang braso ay namumutok sa laki habang ang kaliwa nama'y tamad na naka-sandal sa bintana niya.

Kanina pa kami paliko-liko sa mga malalaking bahay at napag-tanto ko ring ipinasok niya sa isang subdivision ang sasakyan. Hindi ko mawari kung ginawa niya ba ito upang iwasan ang mapadaan sa Ayala o dahil nagsho-shortcut siya.

"Ty, kanina pa tayo rito. It's now almost 4." I broke the silence. He cleared his throat and my heart jumped when he slightly crouched to get something beneath his dashboard. Nakita kong isa iyong vape.

"Just you wait." His baritone made my insides go wild as fuck. I bit my lower lip and looked away.

"Okay." I whispered softly. Tumunog ang tila malakas na sumisinghap na makina at napa-balik agad ang tingin ko sakaniya. He's now puffing from his gigantic black vape. Bumuga siya ng makapal na usok at sumabog ang napaka-bangong amoy. Smells like cheesecake. Nanubig ang bagang ko. Hala!

"Wow, ang bango!" I exclaimed. Suplado niya akong sinulyapan saglit bago humithit muli sa vape niya. Mabilis mag-laho ang usok ngunit ang amoy ay nananatili. Mas natuwa ako. I've heard of e cigarettes before and they're not new to me. May kakaiba lang talaga sa pag-gamit ni Tyson nun at kung paano niya dalhin. O nagpa-pabebe rin lang para ako kunyari cute ako makapag-react. Haha chos!

"Can I try it?" I asked. Nag-salubong na naman agad ang mga kilay niya at mabilis na isinuksok ang vape sa dashboard niya. I frowned.

"No way." Aniya.

"Ang damot, ah! I've seen one like this before." Sabi ko at sinubukang abutin iyon sa dashboard. Mabilis ang pag-tampal niya sa kamay ko.

"Damn! Ang kulit, sabi nang hindi, eh." Bulyaw niya. Nata-meme ako dahil sa gulat nang biglaan niyang pag-tataas ng boses. Ngunit hindi ma-pirmi ang puso at utak ko kung anong mas mararamdaman. Eh, ganiyan naman talaga siya, Apple! What's new? You know for yourself that this shouldn't be tolerated but you also know the very fact that you blindly chose to be in this situation.

And for the nth time I reminded myself: ginusto mo ito, panindigan mo.

I ignored the behavior and just looked outside my window. I heard him sigh.

"I'll drop you off just outside the main gate of your village. I don't want any traces of smoke detected by your brother from you. Pumirmi ka naman kahit saglit." Aniya sa mababa at tamad na boses. Pinigilan kong mapa-ngiti. Punyeta kasi naman talaga! Bakit sa kabila nang ka demonyohan niya ay nagagawa ko pa rin talagang kiligin! Para siyang boyfriend na nasasaktan ng ulo sa kakulitan ko at the same time, nag-aalala rin dahil ayaw niyang mag bisyo ako. Ganun iyong dating ng sinabi niya sa akin! Ilusyonada na talaga akong tunay. Ibigay niyo na sakin mga bakla.

"Eh, you just smoked in front of me. May nicotine na rin ako! Ang katawan ko." I argued without even looking at him. I heard him groaned.

"Dalawang puff lang iyon." Aniya. I can't believe we're conversing like this! Kahit sa kabila nang mga nangyari sa mga naka-lipas na buwan at heto'y mag-tatapos na ako ng unang taon sa kolehiyo pero hindi pa rin kapani-paniwala. I've come so far, huh?

"Kahit na. Alisin mo itong usok sa katawan ko. Punasan mo... O pahirin... haplusin." Binulong ko ang huling parte sabay kagat sa malapit nang dumugo kong labi. I shut my eyes tight. Sheet ang landi ko!

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon