Chapter 32

16.2K 862 718
                  

Sumabog ang halakhak ni Engineer Teorico sa hallway ni Tyson at mismong sa hallway rin sa labas. Ang baritono niyang halakhak ay nagpapa-dagdag sa kaba ko. Shit! Tyson's father is here! And he just caught us quarreling! Tapos itong anak niya'y halos walang planong kumalas mula sa'kin. I felt Tyson's arms tightened around my body.

"Is it bad timing? Son?" Taas kilay na sabi ni Engineer. Naka-suit and tie pa ito. Magka-sing tangkad lamang sila ni Tyson kaya naka-tingala akong nagpapa-lipat lipat ng tingin sakanilang dalawa. Tyson heaved a deep a sigh.

"What is it, Dad?" Nagtitimping tinig ni Tyson. I looked at him and gave him a warning look. His jaw clenched and released his hold on me. Gosh! Hubad baro siya at kung titingnan ay iisipin talagang nag-mimilagro kaming dalawa dito kung hindi lang narinig ng Daddy niya ang huling bahagi ng usapan namin kanina. Good thing he thinks that we're fighting. Dahil kung hindi ay sasabog ang mukha ko sa hiya.

"Come on, where's my usual drink? Nandito lang ang girlfriend mo ay napaka unwelcoming mo na sa'kin." Panunuya ng Daddy niya. Kahit noon pa man ay may pagka pilyo talaga ang tatay niya. I remembered him correcting himself when he realized that I am trans. The thought of it calmed and assured me. Gosh.

At ni hindi niya nga na lang mas pinalaki pa ang pagkaka-gulat niya sa na-diskobre ngayon. Hindi ko alam kung sa lahat ng beses na sinabi ni Tyson na nagta-tantrum ang girlfriend niya sa Daddy niya ay isiniwalat niya bang ako iyon. But Engineer Teorico composed himself and kept his shock all to himself just not to embarrass me more. Kahit alam kong hindi rin madaling e-process ang nasaksihan niya. I am the daughter of his colleague.

Unlike his son, he's very considerate.

Nanatiling seryoso ang mukha ni Tyson at tila walang panahong makipag-biruan sa Daddy niya. Pagod siyang napa-buga ng hininga at bumaling sa akin. He cupped my face.

"Get back inside, please. Change into your pajamas. Mag-uusap lang kami ni Daddy." Aniya. His voice is gentle and soothing. May pag-iingat din roon. Wala akong lakas ng loob na mag-inarte pa sa harap ng tatay niya at tumango na lamang.

Bago ako tumalikod ay ngumiti muna ako kay Engineer at tipid na yumuko upang mag-pakita ng respeto. He grinned at me.

"Good afternoon, Tito. Sorry po," Nahihiya kong sabi. He shook his head and chuckled.

"Oh, no, don't be sorry, hija. Is my son stressing you out?" Anito at mapag-larong sinulyapan si Tyson na kumukunot na ang noo. I almost choked.

"Uh..."

"Pasok na, B." Putol ni Tyson at masamang tiningnan ang Daddy niya bago ako pinatalikod at tinulak pabalik sa loob. My cheeks are burning because of the embarrassment. Shocks! Nakaka-hiya pala matawag ng ganun sa harap ng Daddy niya. What more in front of my parents? Buti na lang at wala akong endearment sakaniya.

Hinatid niya ako sa pinto ng kwarto niya. Humarap ako sakaniya at tumingala. Nakita ko ang pag-diretso ni Tito Teorico sa kusina at kalauna'y naglaho. Na-panatag ako.

"He's usually here when there's something he needs to tell me about business. Mabilis lang 'to." Mahinahon niyang sabi. I nodded and shut my eyes tightly. Shit. I still feel the intensity of our fight earlier. Everything is still so fresh. Pero nandito ang Daddy niya at wala akong ibang magawa kundi ang umawat muna.

"Okay." Sabi ko at akmang tatalikod na nang pinigilan niya ako at mariing hinalikan. I gasped when I tasted and confirmed what he drank from his glass earlier. Rum. Shit.

"Please, change. I wanna cuddle with you after." Malambing niyang bulong. Nag-aalala akong sumisilip sa likuran niya dahil baka nandun na naman ang Daddy niya at maabutan kami. He firmly held on to my face to make me look at him. Only. I nodded.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon