Chapter 33

12.5K 820 763
                  

Dahan-dahan kong naramdaman ang pag-akyat ng malamig na hangin mula sa beywang ko, paakyat sa batok ko at huli'y sa maliliit na buhok ko sa sentido. A chilling and excruciating thought crossed my mind and before it can totally consume me, I whisked it away. An unwanted thought and feeling is not what I need right now. Not when my man is burning and hallucinating.

"T-ty..." My voice broke. Nag-patuloy siya sa panginginig at salitang binabaling ang ulo niya sa kanan at kaliwa, tila may iniiwasan at hindi gustong makita. He looks so pale and traumatized.

"Sshh... Tyty." I sweetly whispered and leaned to kiss his forehead again. Mariing kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. I know that hearing him call a girl's name started it. But something beyond that, is giving me a very sad and painful feeling in my gut. And I don't know why.

Pumikit ako at patuloy lang na idinampi ang labi ko sa nag-aapoy na balat niya sa noo. Ilang sandali lang ay naramdaman ko ang dahan-dahan niyang pag-kalma. His labored breathing then slowly turned to a deep and long sigh.

"I love you." I whispered. Kumalas ako at tiningnan ang mukha niya. Naka-pikit pa rin at bahagyang naka-kunot ang makakapal na kilay. His red cheeks made him look adorable despite whatever turmoil he's having inside him. His lips twitched twice and something tugged at my heart when it dawned on me that that is his unique mannerism.

Lumuwang ang yakap niya sa akin kaya unti-unti ko rin siyang tinutulak pahiga sa kama ulit. Nang naka-higa na siya ng tuluyan ay kinuha ko ang kamay niya at hinalikan. Ang latag ng maninipis na balahibo sa malapad na parte ng kamay niya ay nag-bibigay ng ibayong atraksyon sa akin. A never ending attraction.

Ilang minuto ko pa siyang pinag-masdan at inobserbahan at nang nakitang mahimbing na siyang natutulog ay napag-desisyunan kong iwan na muna siya. I need to get back to the water I was boiling so I could cook him soup.

Bago siya iniwan ay pinalitan ko muna nang mas malamig na bimpo ang noo niya. I then covered all of his body with the thick comforter.

Lumabas ako at dumiretso sa kusina. Naabutan kong kumukulo na ang tubig kaya hininaan ko ang apoy. Binuksan ko ang cupboard at nag-hanap ng noodles. Marami siyang stocked ng pagkain rito na hindi niya lubusang napapakinabangan dahil hindi niya naman kinakain. Parang ginawa niya lang display ang mga groceries niya rito sa bahay niya.

Nakakita ako nang noodles na beef flavored. Iyon ang kinuha ko at agad na inilagay ang seasoning niyon sa kumukulong tubig. Nang natunaw na ang seasoning ay isinunod ko ang noodles. Mas maganda sana kung sopas talaga at may kaonting gulay ang lutuin ko ngunit kailangan na ni Tyson nang makakain. Kailangan nang ma-pasukan ng pagkain ang tiyan niyang puro alak lang ang laman.

Kumuha ako ng itlog sa ref niya at inihalo roon sa noodles para lumapot yung sabaw. Nang lumambot ng katamtaman na yung noodles ay pinatay ko na ang apoy at isinalin iyon sa bowl.

Bumalik ako sa kwarto niya at iniligay muna ang sabaw sa bed side table upang lumamig ng konti. Pumasok ako sa banyo at binalikan ang first aid kit upang mag-hanap ng gamot ngunit antibiotic lamang ang nakita kong gamot roon at bulak at betadine.

Lumabas ako at hinila ang upuan mula sa study table niya at inilagay sa gilid ng kama. Hinipan ko ang mainit na sabaw at tinikman. The hotness is now bearable.

"Ty? Kain ka muna saglit. Konti lang." Sabi ko at mahinang niyugyog ang balikat niya. He groaned.

"Hey? Come on. Para tuloy tuloy na yung tulog mo." I urged.

Mabilis na bumuka ang mga mata niya at kunot na kunot ang noong dumaing ulit. I sighed. I can't spoil him right now. I need to be firm or else he's not gonna get well soon.

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon