CHAPTER 1

7.8K 90 0
                  

CHAPTER 1

NAGLALAKAD si Fashie palabas ng Airport habang tulak-tulak ang nga luggage na dala niya. Hinahanap ng mata niya ang pinsan, kuya Grego, na siyang sundo niya.

Ayaw niyang ang mga magulang ang sumundo sa kaniya. Until now hindi parin sila ayos at hindi siya ang gagawa ng paraan para magkausap sila.

Nakasimangot na sinalubong niya ang kuya Grego niya nang makita itong patakbong lumapit sa kaniya. “Kuya, you're late!” She glared at him.

He just chuckles and give her a hug before he kiss his forehead. His cousins are always sweet to her. “I'm sorry, okay? Galing ako sa Tagaytay.”

“What did you do there?” She asked kuya Grego as he carry all her luggages.

He glance at her, “i just visit a friend.”

She rolled her eyes, “if i know nambabae ka lang do'n eh!”

Her kuya laughs and didn't say anything againsn’t what she said, it means she's telling the truth.

Kuya Grego open the door for her then he get inside the car after putting her seatbelt and his. “Where to?” Tanong nito sa kaniya.

Napalatak siya, why did she even forgot na wala pa siyang titirahan dito.

Fashie pouted and hold her cousin's arm, “kuya, wala pala akong tutuluyan.”

Napailing ito, “stay at your parent's house.”

Sumama ang timpla ng mukha niya, “i will never go there, kuya!” She lay her head to his shoulder, naglalambing. “Kuya, help me please.” She give him puppy eyes.

He sighed then pat her head. “Okay, okay, you want to stay in my condo?”

Fashie immediately nodded. “Thank you, kuya. You're the best!” She kissed his cheek then Fashie go back to sit properly para makapag-concentrate na ito sa pagmamaneho.

Her kuya just smiled at her.

After almost an hour, they reach their destination. At BS Condominium. If she remember it right ay sa kaibigan nitong nagngangalang Bene Schauder ang condominium na ito pati na rin kung saan nakatayo ang bahay nito, sa Bitter Sweet Village.

Her kuya never let Fashie carry her luggages so she ask for the key at siya na ang nagbukas sa condo.

It is spacious, big and cozy. The walls are painted of black and cream colour. The vases and the whole interior design is amazing. It is simple yet elegant and suits for someone like her kuya.

She hug his waist, “thank you, kuya.” Fashie said softly. Buti nalang talaga at nandito ang paborito niyang kuya— kapag narinig siya ng mga iba niyang pinsan ay tiyak magtatampo ang mga ito sa kaniya.

She's an only child and the only girl cousins of Masquez and Guerrero's kaya grabe ang pag-aalaga at pagmamahal ng mga ito sa kaniya. Only if her parents do the same. Don't go there, Fashie.

Kuya Grego brush her hair. “For you, anything, sweetheart.” Humiwalay ito sa kaniya, “go take a shower and i'll cook your food. Then take a rest after, okay?”

She nods her head and went to her room. Fashie grab pajamas in her luggage, mamaya na niya aayusin ang mga iyon pagkatapos niyang magpahinga. Anglayo rin kasi ng byinahe niya. From Melbourne, Australia to Manila, Philippines.

She took off all her clothes and turn on the shower. It took her more than half an hour to do her routine. Fashie used a hair blower to dry her hair faster then she went to the kitchen.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now