CHAPTER 25

4.1K 43 0
                  

CHAPTER 25

MORNING came, Fashie went to the FSBC main branch. She informed Garry last night na hindi siya makakapunta sa cafè at magpapahinga na siya. Nag-okay naman ito at sinabihan siyang magpahinga kaya sigurado siyang ni hindi ito nakaidlip kagabi dahil ito ang nagbantay.

She didn't really pick a manager for the main branch because she was almost there to stay. What is his job if there is a manager in the main branch.

Garry was still there when she arrive. Pinauwi niya na ito kaagad at sinabihang magpahinga na. Carisha took a leave because Gabby have a sick, kaya naman plano niyang bisitahin ang future inaanak niya pagkatapos dito sa cafè.

She was sitting at one of the table inside, reading and sipping coffee, of course, what else. Fashie is busy with the new book she bought, speaking of book, hindi pa binabalik ni Timothy sa kaniya ang librong hiniram nito.

During her intense reading of the book, someone cleared their throat. When Fashie look up, she saw Timothy standing all his might infront of her table. Nakita niya na may hawak itong libro, ito 'yung librong hiniram sa kaniya ng binata.

Seeing him right now, Fashie remembered what he said right. If he hate her, what is he doing here then? He shoul've not come here, baka madagdagan ang galit nito sa kaniya kapag nakikita siya nito. Ayaw na niyang madagdagan ang pagkamuhi sa kaniya ng binata.

Fashie didn't show her surprise face and she didn't speak. It was hin who first spoke.

“Here's the book i borrowed.” He drop the book on the table.

Fashie nodded and put back her eyes to the book she's reading. Hindi niya alam ang sasabihin dito, sa tingin din naman niya ay wala itong balak magtagal duon.

“Your car is already at the condominium building's parking lot.” He informed her.

Fashie look up at him then smiled a little. “Thank you so much, i really owe you.” It feels awkward to talk to him like this. She knows they are not okay... but they are talking casual anyway.

Timothy just nodded, akala niya ay aalis ito ngunit nanatili itong nakatayo sa harapan niya kaya hindi niya alam ang gagawin. Kung papaupuan ba ito at aalukin ng kape o tanungin kung kailan ito aalis. But she chose the first one.

She cleared her throat, “y-you want to.... sit?” Fashie asked, she's ready for him to decline her offer but he didn't. Umupo ito sa harap niya nakacross-arms.

Hindi siya mapakali lalo na at tinititigan lang siya ng binata. Fashie got conscious, is there a dirt to her face? With that thought, she simply wipe off her fingers on her face.

“D-Do you want coffee? Or drink? I c-can ask for my staffs to serve us.” Fashie tried to act casual, kasi gaya ng sabi niya, baka humulagpis ang pagtitimpi niya. She wanted to touch and hug him. To tell him how she missed his presence.

He tilted his head then shook it, “no.”

“Uhm, so,” naging malikot ang mata niya, “w-what are you doing here, then?”

He shrug his shoulders then look around. “A cafè huh. Your dream came true.” Hindi niya alam pero ramdam na ramdam niya ang pait sa boses nito.

Parang may bumara sa lalamunan niya, nahirapang magsalita. Sakit na dulot ng nakaraan at sakit na nakikita niya ngayon.

Wala talagang alam si Fashie kung ano ang sasabihin niya sa mga oras na iyon. Kaya hinayaan nalang niya ang bibig kung ano ang ibibigkas nito.

“Yeah... Ikaw? Did you?” Kahit alam na niya ang sagot. Of course, even though he is now known as a well sough bachelour in the country and Asia, he is also known as Captain Timothy Degustare. He owns the huge and famous cruise ship in Asia.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now