CHAPTER 8

3.5K 58 1
                  

CHAPTER 8

FASHIE IS silently waiting for Timothy. Sabi nito ay dito sila magmeet at trenta minutos na ang nakalipas ngunit wala parin ito.

Buti nalang talaga at wala na naman silang klase ng ala una. Their professors are busy this week.

She look at her watch while tapping her fingers. 12:35 pm.

Where is he?

Fashie sighed and decided to wait for more minutes. Tinitigan nalang niya ang mga naggagandahang puno at halaman sa lugar na iyon.

Napili niyang sa may lamesa umupo ngunit malapit pa rin sa ilog dahil sabi nito ay dito sila kakain. And because he told her that, she didn't eat lunch. And because she didn't eat lunch, here stomach is starting to crumbled.

She's not allowed to get starve or eat late of the exact time. Dahil kapag nalipasan siya ng pagkain, sasakit ng ilang oras ang tiyan niya. That's why even she's not in the mood to eat, she needs to.

Fashie let out a heave sigh and stood up from sitting in the metal bench. Maybe Timothy is busy right now. Although he shouldn't told her to meet here.

Hahakbang na sana siya upang magsimulanh maglakad nang makita ang humahangos na binatang may hawak na 2 malaking paper bag.

Gulat siyang napatitig dito. Where he have been?

Timothy jog towards her, he's wearing his usual casual clothes. White polo and black slacks.

“I'm sorry.” Kaagad nitong paghingi ng tawad saka tumingin sa relo nito. “We overtime, nagtagal kasi ang reporting. I'm really sorry i made you wait here.” Nahihiyang nakatingin ito sa kaniya.

Fashie shook her head, “it's okay. Akala ko hindi ka na makakapunta, paalis na sana ako eh.” Aniya at kinuha ang hawak nitong dalawang paper bag at bumalik sa pagkakaupo sa upuan.

He sit followed her and sit infront of her.

“I'm really sorry. We had activities and quizzes since this morning. Then we had a presentatiom, we're preparing for that since last month. It is very important.” Sabi nito.

“Kung busy ka naman pala ngayon dapat hindi na tayo nagmeet up. Ipapadeliver ko nalang sa’yo.”

“I'm fine, tapos naman na. Sorry 12:45 na. I tried to ditch the class after our presentation but my professor didn't let me.” Patuloy nitong pagpapaliwanag.

“Okay na, don't worry. Wala naman akong next class.” Fashie said as she pull out everything inside the paper bag.

“Malamig na ’yung pagkain, i cook that early morning. Hindi ko na nainit, baka kasi mainip ka rito sa kahihintay.”

She gave her his plate, spoon and fork. “Ayos lang.” Pagkatapos ay nilagyan na rin niya ang plato nilang dalawa ng kanin at ulam habang ito ay titig na titig sa kaniya.

Her stomach is aching so bad, she needs to eat.  Kaya naman sinimulan na niyang kumain at nakalimutan na may kasama siya.

His cook taste good. She wonder where did he learn to cook.

Fashie felt uncomfortable with that pair of eyes that had been staring at her. She look up and confirmed that he is indeed staring at her.

“B-Bakit?” Nagtatakang tanong niya.

He smiled a little, “nothing. You're so cute.”

Nahihiyang nagbaba siyang tingin ngunit may umalpas na ngiti sa kaniyang mga labi.

They are both eating when he spoke.

“The invitation?”

Fashie just realize that now! How did she forget. Siguro dahil gutom na gutom na siya kaya nakalimutan niya ang dahilan ng pagpunta nilang dalawa rito.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now