CHAPTER 13

5.5K 57 3
                  

CHAPTER 13

THE SUNLIGHT passing through the balcony's sliding glass door touch their skin. Fashie woke up feeling contented at the same time, feeling sore down there.

Agad siyang napatingin sa binatang komportableng nakasuksok ang ulo sa leeg niya habang ang kamay nitong natatakpan ng kumot ay nakahawak sa dibdib niya.

She's still naked underneath the thick sheet.

Namula ang pisngi niya sa posisyon nilang dalawa. Never in her mind na naisip niyang darating sila sa ganitong estado.

Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ng binata sa dibdib upang hindi ito magising ngunit mas dumiin ang kamay nito duon.

He's awake!

Niyugyog niya ang balikat ng binata, "Timothy, let go. Naiihi na ako."

Umungot ito at naramdaman niyang hinalikan nito ang leeg niya. Muli niyang niyugyog ang binata at tuluyan na itong nagmulat ng mata.

"Good morning, gorgeous." Bati nito sa kaniya habang may inosenteng ngiti sa labi ng binata.

"G-Good morning." Napalunok siya nang maalala ang nangyari kagabi. That was intense and full of pleasure. "Naiihi na ako, pakawalan mo ako."

He chuckled and let go of her. Wala siyang pakialam kung hubad pa siya, she needs to pee! Kaya naman kaagade siyang tumayo at nanginginig ang tuhod na naglakad.

Ano ba ang ginawa nu Timothy sa'kin kagabi?!

"Nice ass." Rinig niya bago niya pa mabuksan ang pinto ng banyo.

Fashie glared at Timothy, "angbastos mo!" Aniya na ikinaani niya ng halakhak sa binata.

She entered the bathroom and peed. May sakit habang umiihi siya but it's bearable. Paano pa kaya kapag ang kaibigan na nito ang pumasok sa kaniya? Nag-init ang pisngi ni Fashie sa naiisip.

What they did last night was wrong! But they already did it, and she liked it. Ginusto naman nilang dalawa, at wala siyang maramdamang pagsisisi.

Lumabas si Fashie sa banyo na wala paring saplos at may kaguluhan ang buhok. Umupo siya sa kama saka naramdaman ang yakap mula sa likuran niya.

"Are you okay?" He whispered.

"I feel sore but i'm okay. It's bearable."

Timothy hummed and planted kisses on her bare shoulder. His one hand is softly massaging her breast while the other one is already playing with her vagina.

Fashie might lose her mind again if she let him continue what he was doing kaya naman pinatigil na niya ito.

"I will take a shower na, stop that. Nanginginig pa nga ang tuhod ko eh." Reklamo niya at kumawala sa pagkakayapos nito sa kaniya upang kumuha ng isang pares na damit sa bag na dala.

"Let's take a shower together." Anito.

Fashie gave him a dry look. "No, Timothy -"

"Yes, sweetheart." Timothy hug her from behind and she felt his morning erection with her butt. "Please...hmm?" Panglalambing nito sa kaniya kaya hindi na siya nakatanggi pa. That's how marupok she is.

They both get inside the bathroom, Timothy remove his shirt and left his boxer short while she's completely naked.

Timothy kept on teasing her body and touching her sensitive spots. The next thing she could remember, she was drowning with his kiss and he's licking her private part.

PAGOD NA PAGOD si Fashie dahil sa ginawa nila sa loob ng banyo kaya nakatulog ulit siya pagkatapos maligo. It was late in the afternoon when she woke up and Timothy is holding a tray of food.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now