CHAPTER 26

3.7K 49 0
                  

CHAPTER 26

NAKAPALUMBABA si Fashie sa coffee table, she's at the main branch cafè of FSBC. Ilang linggo na ang nakalipas simula nang maiburol ang Daddy ni Timothy.

She was there to  show her support to Timothy; with her disguise outfit so no one could notice her. After the burial, Timothy left and Fashie didn't know where he head to. Inuwi nalang niya ang Mommy nitong mukhang pagod na nakilala niya nuong gabing minsan ay sila ang nagbantay, ipinakilala siya bilang kaibigan.

That made Fashie sighed in relief. It would be really awkward and uncomfortable if ever Timothy introduce her as his past lover. And she doesn't want to dig deeper about what happened.

Napahikab siya dahil sa boredom na nararamdaman, kulang nalang ay matulog na siya roon. May mga naiwan pa siyang gawain pero madali at kaunti nalang ang mga iyon. Peperma lang at babasahin ang mga report.

Fashie let out a heavy breath then stood up. She grab her purse before she left the Cafè. Pupunta nalang siya kay Evion, she wanted to see her babies.

It took her an hour before she arrived at Evion's household, dumaan  pa siya sa isang store upang bumili ng laruan at pagkain na pwedd niyang ipampasalubong sa mga inaanak niya.

Fashie had message her earlier for her visit and Evion is waiting for her. It's been months since she last visited the kids and her friend, Fashie got very busy these past few months.

Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa nang pagbuksan siya ni Evion ng pinto. She missed this girl so much!

May nagbago sa kaibigan niya, marahil siguro iyon ang nagagawa ng motherhood dito. Hindi naman masamang pagbabago: Mas naging simple lang ito manamit at ang buhay, but one thing everyone will notice to Evion; her  genuine smile. Halos hindi naman ito palangiti rati, pero ngayon ay bakas ang kasiyahan sa mukha nito.

“I missed you, girl!” Tili ni Evion at niyakap muli siya ng mahigpit bago niluwagan ang bukas ng pinto at pinapasok siya.

Fashie grinned, “i missed you too, and my inaanak. Where are they?” She asked excitedly as she give four big paper bags to Evion.

“Thank you.” Evion pouted then rolled her eyes, “i thought you're here to visit me.” Nagtatampong anito na ikinatawa niya. Alam niya namang nagbibiro lang ito.

She just wiggles her brows and snake her arms to Evion's waist. Wow, angsexy parin ng loka. Nagtungo sila sa likod-bahay at duon nakita niya ang dalawang bulinggit na naglalaro sa loob ng malaking crib. They are one and a half year old.

Patakbo siyang lumapit sa mga ito at pinaghahalikan sa labi at pisngi. The two squealed because of her kisses.

“Ninang missed you, babies!” She said and went inside the crib to start playing with them.

Nakakalakad na ang mga ito at malapit ng maging diretso ang salita. Evion's kids are really something, they are brilliant. Kanino kaya nagmana? I'm sure not to Evion. Napahagikgik siya sa naisip, siguradong maiirapan na naman siya nito kapag narinig ang sinabi ng isip niya.

Elishia and Matteo are sitting to her legs side by side while she's seating indian seat. Elishia is playing with her hair and Matteo is touching her face.

“’Nang, whey's my pwasayubong?” (Ninang, where's my pasalubong?) Elishia asked as she make bubbles using her lips.

“I gave it to Mama.” Fashie look at Evion so as Elishia.

Evion who is about to leave the backyard pointed the chair where the paperbags are. Elishia jump and clap her hands in happiness. There's this cute smile on her lips that is very uncanny. It looks familiar.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now