CHAPTER 19

3.1K 43 2
                  

CHAPTER 19

IT'S INTRAMURALS day! Their adviser gave a list last week about what their team is. And Fashie was separated with Gold Team which is they call Raptors. Nang tanungin niya ang kasintahan kung anong team nito ay Gold daw. So, they are teamates!

Kaya naman magandang-maganda ang mood niya dahil kagrupo niya si Timothy.

Fashie wore their gold printed tshirt which says ‘sports in context’ infront and their names at the back. She chose to wear a white skirt and boots. Ipinusod lang niya ang buhok saka kinulot ang dulo. Nagpahighlight siya ng buhok nuong isang araw kaya hindi na niya kailangan ng gold fake hair.

She received a call from Timothy that he's already in the university. Their intramurals consist for 3 days. Intramurals is for sports naman talaga, pero may labanan ng sayaw ang bawat grupo sa bawat tema ng sayaw gaya ng cheerdance, modern, hip-hop at ballroom. At sa pangatlong araw ay ang Mr. and Ms. Intramurals.

Their team chose her to dance ballroom. And Timothy won't allow her to dance with any other boys so he voluteered. At hindi niya akalaing may tinatago pala itong talento sa pagsasayaw! 2nd day iyon kaya after ng event ngayong araw ay may rehearsal sila.

Patakbong lumapit si Fashie sa sasakyan nito sa parking lot, mabilis na binuksan ang drivers seat at niyakap ang lalaking nakaupo ruon.

“Miss kitaa.” Aniya habang nakasubsob ang mukha sa leeg nito. She felt him carry her and made her sit on his lap before the car door's close.

“I miss you more, sweetheart.” Bulong nito sa kaniya at hinaplos-haplos ang kaniyang buhok. “Did you eat breakfast?”

Fashie nodded, “yup. Kailan daw start ng event ngayon?” Hindi niya kasi tinignan ang program, saka nakay Timothy iyon.

“9 am. Ang-aga pa, dapat maya-maya ka nalang pumunta rito. Gumising ka pa ng maaga. Hindi ka ba puyat?”

Napangiti siya sa pag-aalala at concern ng kasintahan sa kaniya. Pinapakilig na naman siya. “Hindi po, and i wanna be with you.” She showed him her cheeky smile.

He chuckles, “no wonder.” Bahagya nitong hinila pababa ang suot na skirt at niyakap siya. “You wore a short skirt again.” Napa-tsk tsk pa ito. Timothy doesn't like her to wear short clothes. Like skirt, shorts, croptop, sleeveless and low neck top. Pero kapag nasuot naman na niya ay hindi na siya nito pinagpapalit. Yes, he doesn't like her to wear those, but he respect her choices of clothes.

She pursed her lips and look at him, her arms are encircled to his nape. “Ang-sexy ko kaya.” Irap niya. Biglang may pilyang sugestiyon ang kaniyang hangal na isip kaya dahan-dahan siyang gumiling sa ibabaw nito.

Timothy sighed and hold her hips to stop her from moving, “no, sweetheart. Not here. I will never do it to you here in school.”

She pouted and just rest her head to his chest. Nahahawa na siya sa pagiging mahilig ng kasintahan. They do it thrice a week!

“1 sem nalang, tapos ka na ng college...” Wala sa sariling mahinang ani ni Fashie. She felt sad about that thought.

“Hmm?”

“Makikita pa naman kita, diba?”

Timothy chuckles, “sweetheart, i'm not leaving, okay? Gagraduate lang ako, hindi mamamatay.” Napanguso siya sa sinabi nito. “And hck, how have you come to that thought? You're my love, of course we'll see each other as for we get a chance. Now that i hold my schedule, i can see you anytime.” Malambing nito sabi habang masuyong hinahaplos ang buhok pababa hanggang likod.

Tuluyan ng kumawala sa trabaho ang Daddy ni Timothy, dahil baka mapagod ito sa trabaho na hindi pwede para sa matanda. Wala namang nagawa ang kasintahan dahil iisa lang itong anak and he doesn't want as well for his father to work.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now