CHAPTER 21 [SPG]

7.2K 65 4
                  

Warning|R🔞

CHAPTER 21

"TIMOTHY, SAAN ba kasi tayo pupunta?" Makailang beses na tanong ni Fashie pero ni isang beses hindi siya sinagot ng binata.

Her eyes are blindfold and Timothy is the one guiding her. Bigla nalang siyang piniringan kanina pagkatapos niyang i-message ang mga magulang na kasama niya sila Evion na inutos ng binata sa kaniya. Tapos bigla siyang piniringan sa gitna ng daan.

"Just wait and be patient, sweetheart." He said. Just few minutes later, Timothy stop so was she. Naramdaman niyang binitawan siya ng binata kaya nataranta siya.

"No, don't leave me here. Timothy -"

"Chill, okay, sweetheart? You're safe with me." Fashie calm in instant with his words.

She stood up there, waiting for Timothy. And then, he spoke.

"Open your eyes."

Slowly, Fashie opened her eyes. Her eyes watered with the sight welcomed her. They are in his condo, but it doesn't look like a condo at the moment. The living room was designed beautifully.

May party pink curtains, pink and White baloons and balloon letters says 'Happy 1st Anniversarry, my girl' and small balloons below it says 'and congratulations!'. Roses and balloons are scattered all over the floor, there's also balloons touching the ceiling. A calm music is also playing from the speaker.

And there he saw Timothy, holding a round cake to his hand with a genuine smile on his face.

Lumapit siya sa binata na agad siyang hinalikan sa nuo.

"What is this, huh?" Naiiyak niyang sabi habang nakatitig sa cake na hawak nito. There's a dedication in there 'happy 1st anniversarry to the love of my life and congratulations for your success'.

Napatawa siya, hindi niya alam na pwede palang magpadedicate ng gano'n kahaba. Halos kinuha na ang lahat ng space sa cake, buti nalang malaki iyon. Pinahirapan pa nito ang baker.

"Happy anniversarry, sweetheart. And congratulations, you're now graduated in Senior High School with Highest Honors. I'm so proud of you."

Naiinis niyang pinalo ang dibdib nito, naiiyak siya sa sobrang tuwa. Napahalakhak ang kasintahan nang marinig ang munti niyang mga hikbi.

Ibinaba nito ang cake na hawak saka mabilis na pinunasan ang pisngi.

"I expect you to be happy not crying. Stop now, hush." He kissed her falling tears.

Sumimangot si Fashie, "i'm crying in happiness, ikaw kasi." Pahikbi-hikbi niyang sabi.

He chuckles, "bakit ako pa may kasalanan ngayon? Okay, sorry na po, hmm? I love you."

"I love you more. Thank you for this, really, Timothy." Nakangiti na siya ngayon sa binata.

"Thank you for making me happy." Muli itong humalik sa nuo niya saka mahigpit siyang niyakap. "Let's take a picture." Lumapit ito sa tripod na nasa gilid na hindi niya nakita saka sinet ang dslr camera nito.

Fashie hold the cake and face the camera.

"Okay, sweetheart, one... two... three." Click! Pagkatapos ay nakailang pose siya bago chineck ni Timothy ang mga shots niya. "You're so gorgeous."

Dali-dali niyang tinignan iyon at oo nga, angganda niya sa picture. Parang kumikinang ang mga mata niya at iyon ay dahil tunay siyang masaya.

"Set mo na, let's take a picture together." Aniya na agad sinunod ng kasintahan. Timothy set up the camera, it is in 10 shots.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now