CHAPTER 29 (SPG)

7.4K 63 0
                  

Warning|Rated🔞

CHAPTER 29

IT WAS A SUNNY day of Tuesday when Fashie received a call from Timothy. Nagtatanong kung pwede raw itong pumunta sa cafè. Napahawak siya sa labis na umaasang puso.

Napatingin siya sa pintuan nang pumihit ang sedura nito at iniluwal ang panlaglag panty na kagwapuhan ng binata.

“Hey, morning.” Bati nito sa kaniya.

A smile appeared from her lips, “hey.” Malakas ang kabog ng kaniyang dibdib habang tinititigan ito.

Timothy walk near her table. “What are you doing?” He looked down on her table, maayos na nakapatong-patong ang mga papel at nasa lapag lahat ang mga gadget na kaniyang gamit sa business.

“I'm editing a video, to promote the cafè.” Aniya saka inilahad ang kamay sa isang upuan, “upo ka.” Timothy obeyed.

“Wala kang editor?” Taas kilay na tanong nito.

She glance at him, “i have pero minsan ako rin nag-eedit. Social media is very useful now to promote businessess, kaya may mga social media platform kami para gamitin pang-promote.”

Napatango-tango ito. Siya naman ay nagtatanong sa isipan kung ano nga ba ang gagawin ng binata rito.

“You want something? Drinks?” Fashie entertain him as she do editing.

Timothy shook his head and crossed him arms. “Nah, i'm good.”

Tumango siya at tahimik na pinagpatuloy ang pag-eedit. Timothy is very silent, he really indeed didn't disturb her. However, his stares are. Ramdam na ramdam niya ang titig nito sa kaniya kaya medyo hindi siya mapakali. Nang lumingon siya rito, huling-huling ang malalim nitong titig sa kaniya.

She felt her cheeks rose, “why are you staring at me like that?” Nahihiyang aniya.

The edge of his lips lift up, “was it bad?”

“No but it's making me awkward.” Hindi siya makatingin dito.

“Well, you must use to it.” May bahid ng ngiti ang sabi nito.

Ngumuso si Fashie at hindi nalang ito pinansin. Ilang videos ang naedit niya at naipost na rin niya. Nasa hundred thousand na ang followers ng mga social media platforms niya and Fashie is very thankful to that. Mas nakakatipid din kasi sila, pero nagpagawa naman sila ng Video Advertissment at may kamahalan 'yon. In business you should be practical but quality is always there.

When Fashie finished editing also because her eyes feels sore and her hands feels tired, she stopped.

Lumabas siya at nagtungo sa kusina upang kumuha ng café au lait which is a french pressed coffee. Saka kumuha siya ng pudding, nagca-crave siya ruon.

Bumalik si Fashie sa opisina at inilapag ang mga dala sa glass center table mula sa tray.

“Come,” she called Timothy.

Mabilis naman itong tumayo at sa gulat niya, bigla siya nitong binuhat saka umupo  habang siya pinaupo sa mga hita nito.

Nanlalaki ang mga mata niya sa gulat at mahigpit na napakapit sa mga ma-muscle nitong mga braso.

“T-Timothy...” banggit niya sa pangalan nito habang nakatitig sila sa mata ng isa't isa.

He smirk, “mm?”

Fashie gulped, “u-umupo tayo ng maayos, pwede?”

Napakagat labi siya nang ilapit nito ang mukha niya rito at halos kaunti nalang ay maglalapat na ang kanilang mga labi.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now