CHAPTER 41

3.2K 44 0
                  

CHAPTER 41

HEAD DOWN, FASHIE bit her lips. Infront of her were her cousins. They are all staring at her seriously, like as if she've done a large mistake.

"Explain yourself." Kuya Warren's cold voice invaded Fashie's ears.

"What should i explain?" Tanong niya sa mababang boses.

"Everything about your relationship with Degustare."

Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-kwento. Simula umpisa hanggang dulo, walang siyang pinagkait sa mga ito. She told them how they met, what happened to their relationship, why they ended up separated.

Nakikinig lang ang mga ito sa kaniya, seryoso at walang bakas ng emosyon sa mukha na minsan ay nakasanayan nalang niya. They become more untouchable as years passes by.

Pinunasan niya ang tumutulo na pala niyang luha. "So, please, don't ask me to leave him. Nasaktan ko na siya dati, nadurog at naging miserable siya ng dahil sa'kin. Ayaw ko ng masaktan ulit ang lalaking mahal ko." Her sobs turned louder, she suddenly become emotional.

Mahigpit siyang niyakap ni kuya Hector, "hush, baby, stop crying."

Lumapit sa kaniya si kuya Warren saka nag-squat sa harapan niya. "I don't have plan to ask you to leave Degustare. What i can't understand is why do you need to hide it from us? Did you really think we would not understand you? Although, i'm gonna beat that fucking bastard for hitting you first."

"I was scared na baka sabihin niyo kila Mommy at Daddy noon, kuya..." Tipid ang ngiting ibinigay niya rito.

"Okay, i understand now. I will always understand you, baby girl." Humalik ito sa kaniyang noo.

Tatango-tango siya habang kagat ang pang-iba labi. Naiiyak na naman dahil nata-touch siya sa pagmamahal ng mga ito sa kaniya.

Suminghot siya, "so, payag na kayong ikasal kami?" Fashie looked at their eyes one by one. They all heave a sigh and nodded. A wide smile appeared from her lips, "thank you! I love you all so much!" Isa-isa niyang mahigpit na niyakap ang mga pinsan. She's happy.

They are having their moment when they heard a loud voice coming from the entrance door. Hindi nila ito kita dahil mayroong pader na namamagitan sa entrance at living room.

"Sweetheart, i'm home! Where are-" Napatigil sa pagsasalita si Timothy nang makita silang magpipinsan sa living room.

Oh... Oh. Nagpantay nalang ang mga labi ni Timothy nang makita ang mga pinsan ni Fashie. She didn't tell me they are coming. I should've ready myself for another round of punches.

"Hubby!" Fashie run towards him then give him a smack kiss on the lips. Niyakap naman niya ito sa baywang at hinalikan sa noo. Kitang-kita niya kung paano siya samaan nang tingin ng anim.

"Hey, sweetheart. How's your day?" Kusang humaplos ang palad niya sa pisngi ng babaeng mahal.

She offered her a gummy smile. "As you can see, i had a good day." Fashie tiptoed to whisper something, "payag na sila na ikasal tayo." Nagtataas-baba ang kilay nito.

His brow raised, really? He expected them to give him a hard time to get their blessing. Fashie maybe used her charm to deceive her cousins.

"What did you do?" Bulong niya pabalik while his eyes were on Guerrero and Marquez'.

Fashie giggled, "drinamahan ko. They can't resist me especially when i cry. Am i good?"

He let out a small chuckle, "absolutely, sweetheart. You deserve an award."

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now