CHAPTER 39

3.7K 58 6
                  

CHAPTER 39

ALONE IN the kitchen, Fashie is staring at the ingredients above the table. She decided to cook for Timothy. Mukhang madali namang magluto, hindi niya lang sinusubukan dati. Might as well give it a try.

Her finger is tapping to her chin, ano nga ba ang pwedeng lutuin?

"I think, adobo is easier?" Pagkausap niya sa sarili. "Okay, adobo it is."

She went to YouTube and watch a tutorial. It looks easier. Hinugasan niya muna ang chicken drumstick saka ang vegetables na ihahalo niya, the potato and carrot. The next thing she did was to cut the spices.

Mangiyak-ngiyak siya nang matapos mahiwa ang sibuyas. She didn't it hurts the eyes! Masakit at pipikit-pikit siyang ipinagpatuloy ang paghihiwa. Natapos na siya sa garlic at luya. Sinunod naman niya ang patatas.

Wait... How to peel this off?

Fashie bit her lower lips. Naghanap siya sa lalagyanan ng utensils ng gaya sa kaniyang pinapanood. When she finally saw it, Fashie exclaimed.

"What do you call this?" Nagkibit-balikat siya dahil hindi niya masagot. She doesn't know its name. Mula sa taas ay sinubukan niyang gamitin ang utensil na iyon. Ngunit isang slide palang ay nasugatan na ang palad niya. Maliit lang naman 'yon at hindi masakit kaya ipinagpatuloy niya.

Natapos siya sa pagbabalat ng patatas at carrots, ang pisngi ng palad niya ay puno ng gasgas at sugat but she didn't mind it. Sa paghiwa naman ngayon, naghanap siya ng may kaliitang kutsilyo at iyon ang ginamit.

"Aw..." Napakagat siya ng ibabang labi nang mahiwa niya ang daliri. Blood came out from that small cut. She get the emergency kit at the bathroom. Spray some alcohol and used a cotton to stop it from bleeding then she put a band aid.

Pinagpatuloy niya ang ginagawa habang nakikinig sa malamyos na tugtog mula sa bluetooth speaker. She finished cutting the vegetables, and she got five cuts.

Bago niya sinimulan ang pagluluto ay nagluto siya ng kanin sa rice cooker. Of course, she watched a YouTube tutorial to avoid from making mistake.

It says she has to fry a bit the chicken, so she did. What she didn't know is, tumatalsik iyon. Natalsikan ng mainit na mantika ang braso at kamay niya, at mahapdi iyon. Pinahinaan niya ang stove at tinakpan ang pan.

She went to the sink and wash off her hands and arms to lessen the pain. Saka niya binalikan ang piniprito at binaliktad iyon. Fashie set aside the fried chicken drumstick and sauté the garlic, onion and ginger. Kailangan daw ng ginger to lessen the lansa.

Then she pour the soy sauce and vinegar and seasoned it with garlic powder, black pepper, and bay leaf.

"Hmm, smells good." She return the chicken drumstick to the pan, increase heat to high, and bring to a boil. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinahinaan niya ang apoy at tinakpan ito. Nakakatakam ang amoy niyon, mukhang succesful siya sa pagluluto niya!

Nilagay na rin niya ang patatas at carrots saka hinintay itong tuluyang maluto. Couple of minutes later, her Adobo is ready to serve. Fashie cut a small piece of the chicken and taste it. Napatango-tango siya dahil pasado iyon sa kaniyang panlasa. Then she tried the carrot and potato dahil baka na-overcook, it turns out na sakto lang.

"Gosh, i'm excited. Hope he would like this." Kumuha siya ng tupperware saka inilipat do'n ang niluto niyang adobo. Saka nilagay rin sa separated na tupperware ang brown rice na niluto niya.

Madali naman palang magluto, nakaka-enjoy. She will do this more often, para siya na lagi ang taga-luto sa future asawa niya. Napahagikgik siya sa naiisip.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now