CHAPTER 5

4.1K 71 4
                  

CHAPTER 5

FASHIE drop her bag on the sofà and tiredly lay in it . It's tiring. That's all she can say after their Basketball game.

Napangisi siya nang may naalala. Fashie grab the throw pillow and shriek. Kinikilig parin sa hanggang ngayon. It's just a tap on the head but it gave her voltage of electricity— figurafively.

“La la la~” She is humming while walking downstairs with her blue sling bag on her shoulder.

Nakasalubong niya si Daday na may bahid ng gulat at gulo sa kaniyang mukha. Fashie just playfully wave her hand at her Yaya. “Ate Daday, i want coffee for merienda ha? I'll be in the library room.” She said and enter her room.

On the other hand, alam naman na kaagad ni Daday kung ano ang gusto nito kahit hindi na sabihin sa kaniya. Kahit na nga tirik na tirik pa ang araw. Her seniorita loves coffee and sometimes she thinks it's no longer love and it's already an addiction. But her medical says she's fine kaya kibit balikat nalang si Daday.

Nagtaka lang siya dahil mukhang light na light ang mood nito. Madalas kapag umuuwi ito sa bahay ay wala man lang kasaya-saya ang mukha. Maybe because her parents are always busy and out of time at wala ang mga itong time para sa seniorita.

Daday went downstairs to prepare her seniorita's coffee.

Fashie changed for a comfy satin sleeveless shirt and shorts. She brought her laptop and cellphone in the library room. Duon siya pumwesto sa section kung saan nakalagay ang mga collection niya ng libro.

Who said she's in the library to study? She's there to read books.

Fashie get the book she started yesterday under the ratan table and comfortably sit in the ratan chair. The library has a huge terrace and it's a nice space for her.

The wind is flowing her hair. The cream curtains are waving because of the air so as the tall trees outside.

Minutes later Daday arrived in the library and drop her coffee with cheesecake on the ratan table.

“Thank you, ate Daday.” Daday left after that.

Fashie is sipping her coffee when her cellphone vibrated and a notification showed on her screen.

Naibuga niya ang iniinom na kape at bahagyang nabasa ang librong binabasa pero wala siya roong pakialam ang at buong atensyon ay nasa cellphone niya lang.

Shaking hands, Fashie open her Instagram and check if it is true. And hck, it is!

@tim_captain followed you.

Malakas siyang napatili at napatalon-talon pa dahil sa kilig na nararamdaman.

Oh my Gosh, oh my gosh. Pilit niyang kinakalma ang sarili ngunit ilang segundo lang ay titili siya uli at hihiyaw. And that alarmed their maids, staffs and bodyguards.

Nakangiwi nalang na napatingin si Fashie sa mahigit dalawang pung tao na gulat at nangangambang nakatingin sa kaniya.

Pati si Butler Jin ay humahangos na kararating lang at nag-aalalang napatitig sa kaniya.

“Are you okay, my lady? What happened?” Kabadong anito at inilibot ang paningin na tila ba may masamang taong nasa paligid.

She scratch her nape, “i'm sorry, it's nothing. All of you can now go back to your work.”

“Are you sure, my lady? Tell us what happened.” Pangungulit sa kaniya ni Butler Jin.

Mabilis na umiling si Fashie. Nagdadalawang-isip na nagsialisan ang mga ito na ikinahinga naman ng maluwag ni Fashie.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now