CHAPTER 4

4.7K 75 2
                  

CHAPTER 4

LABASAN nila Fashie ng 3 pm kaya tinawagan niya ang personal driver para sunduin na siya. She stood up from the bench and walk towards the golf cart she rented.

She reach the University's gate after 20 minutes. Nag-thank you siya sa staff at tumambay sa waiting area malapit sa gate at hinintay si Manong Dante.

After minutes of waiting, Fashie saw their car stop infront of the University. Agad siyang tunayo at pinagbuksan siya ng pinto.

On the way to their house, Fashie is looking outside with her airpods listening to her favourite song ‘Heaven Knows’. The tempo and tone of that song is soothing and she just love it that way.

She remembered the man she saw outside the cafè earlier. Anong kayang course niya? He's not wearing their usual uniform eh. Well, first day palang naman. Next ang start sa pagsuot ng uniform.

He's handsome. Hindi niya na-examine ang mukha nito kanina dahil malayo ito pero anggwapo.

Sa pag-iisip ay hindi na namalayan ni Fashie na nakarating na sila sa entrance door ng bahay. Pinagbuksan siya at lumabas ng kotse.

“Where are my mom and dad?” She asked Daday, her personal nanny.

“Out for business trip po, seniorita.” Agad na sagot sa kaniya ni Daday.

Fashie sighed heavely, first day of school and her parents are not there. She entered the house and straightly wall to her room. But before that she ask Daday a favour to make her a coffee.

Sitting in his chair, Fashie visited the FU's facebook page. Inistalk niya ang FU sa pag-asang baka mahanap niya roon ang mukha ng lalaki.

She almost jump when she saw one post about the tournament league that happened last year. The the basketball captain is him, the man she saw earlier!

So, he's a captain ha? Ngingisi-ngisi si Fashie habang dinadownload ang nga picture nito. He's not wearing a glasses but it didn't change how handsome he is.

Fashie laughs at what she is doing. This is crazy. Siguradong pagagalitan siya ng mga pinsan sa ginagawa niya at siguradong ha-hunting-in ng mga ito ang lalaking interesado siya.

Someone knock their hands on her door. It might be Daday.

“That's open.” May kalakasan niyang sabi. Daday enter holding a cup of coffee. “Just put it here,” turo niya sa ibabaw ng study table niya.

Syempre itinago niya rito ang laptop dahil baka makita nito ang ginagawa niya at isumbong siya.

Umalis naman kaagad si Daday kaya pinagpatuloy niya ang pang-istalk. His name is Timothy Degustare as what the journalist mentioned in the post. Sounds good.

Fashie pass the time stalking and scrolling through facebook, looking for other photos. Inabot na siya ng gabi, hindi niya pa malalaman kung hindi umakyat sa kaniya si Daday at sinabing may dinner na.

Fashie doesn't feel to go downstairs kaya ipinataas nalang niya ang pagkain.

Her laptop's screen pop up for a call. It's their gc with her cousins. A smile appeared, her parents aren't here but atleast she have her cousins.

“Hello, mga kuya ko!” She wave at the camera. Present lahat ang mga pinsan niya.

“How's your first day?” Tanong ni kuya Warren sa kaniya. 

She shrugs her shoulders off. “I think it's good po, my classmates are nice.” Kahit may tatlong babae atang mukhang ayaw siya.

Napatango-tango ang mga ito. “That's good to know. Be good always, okay?” It's kuya Jacob.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now