CHAPTER 37

4.9K 47 1
                  

CHAPTER 37

NAGISING si Fashie na parang paralyze. Hindi niya maigalaw ang katawan niya. Her body is in pain and her vagina is sore! Hindi rin siya makasalita, walang lumalabas na boses! She felt vulnerable. Umiiyak siyang nadatnan ni Timothy.

“What the—” Mabilis siya nitong nilapitan at pinunasan ang kaniyang luha. “Fuck. Why are you crying, sweetheart? Hush.” Dahan-dahan nitong inangat ang katawan niya sa pagkakahiga at niyakap ng mahigpit.

She wanted to rant to Timothy but she couldn't speak! She's sobbing while Timothy was comforting her.

“Why you're not speaking? What's wrong?” His worried face is visible.

Mas lalo siyang napaiyak. It's frustrating her. Akala niya sa panaginip lang siya hindi nakakapagsalita, mangyayari rin pala sa totoong buhay.

Nginuso niya ang kaniyang cellphone na kaagad naman nitong kinuha. She opened her notes and type something.

I have no voice. My body hurts and my flower is very sore! What did you do to me?! Angsakit-sakit, walang hiya ka! 

Nanggigigil at umiigting pa ang panga niya habang nagtatype. Only to hear his loud laugh.

Fashie glared at him then type.

You even have the guts to laugh! You did this to me! You made me feel vulnerable!

“Okay, okay. I'm sorry, okay?” He hug her tight, “i am sincerely sorry for making you feel vulnerable but will never regret of doing those things to you. I love you so much, i will take care of you, mm?”

At dahil sa malamyos nitong boses at paglalambing ay napanguso nalang siya. Fashie nodded then let Timothy hug her while her head is resting on his chest.

Sa sobrang gutom niya ay nakatatlong take ata siya ng kanin, wala namang angal ang tagasubo niya. Mas gusto nga raw nito na makita siyang maganang kumain. Muntik na niyang masapok ito nang sabihin nitong:

“I should do this to you more often para lagi kang magandang kumain.”

Loko-loko talaga. Imbes ang uwi nila ay ngayong araw, na-extend iyon. Sa kadahilanang naka-wheel chair siya at wala siya sa mood bumyahe.

Hindi niya lubos akalain na sasakay siya sa wheel chair dahil lang sa nasobrahan sila. Timothy tried his luck to force her toe get check by an obgyne but she refused. She's fine, well, emotionally but not physically. She could handle the pain.

“What are you doing here?” Rinig niyang boses ni Timothy mula sa likod. Hinintay niya itong makalapit sa kaniya, and when he reach her, he kissed her lips.

Tinaasan niya ito ng kilay, she can't answer him.

Mahina itong natawa saka napahawak sa sentido, “oh, i forgot. It's already 8 pm, ayaw mo pang magpahinga?” Tanong nito.

Umiling si Fashie. Timothy pushed the wheelchair to the rattan hammock. Marahan siya nitong binuhat saka pinahiga sa duyan at nahiga rin ito. Fashie made his arm his pillow while Timothy's hand was blushing her hair.

“You feel fine now?” Tanong nito sa malambing na boses.

Fashie nodded and smiled at him saying she was okay and he don't need to worry.

They are both staring at the nice view of nature at the backyard. There is a large pool with jacuzzi, may  manmade water falls and many big trees and flower plants. The white curtains cabana swayed by the wind. Kulay  puti ang bed cover at pillow, maaliwalas tingnan. Angsarap naman humiga roon at magpahinga. The dim lights of the place made it a romantic moment.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now