CHAPTER 11

4.5K 56 2
                  

CHAPTER 11

NINE IN the evening, Fashie tried to escape from their house. Today is Timothy's birthday, at silang dalawa lang ang nagcelebrate ng birthday nito.

She wanted to surprise him, gusto niyang matulog kasama ito sa gabi ng birthday ng binata.

Most of the lights are off, maagang natulog ang mga tao sa bahay. Her parents are in the house, and what's she's doing right now is very risky.

Madiing napakagat si Fashie sa labi nang may matabig siyang bagay at nagdulot ng kaunting ingay. And that small noise alarmed the guards that strolling around their house, guarding.

Mabilis siyang nagtago sa likod ng kurtina nang pumasok ang dalawang uniformed guards sa loob ng sala.

They check if there's someone there and when they confirmed no one is there, they left.

Fashie let out a loud breath and left the living room. Nagtungo siya sa gilid sa may swimming pool kung saan nakahanda na ang gagamitin niya upang maakyat ang bakod.

Of course, ate Daday help her— Fashie force her. She saw ate Daday waiting at her with the ladder.

Nagpasalamat siya rito at inakyat ang mataas na pader saka tumalon. Napaigik siya nang tumama ang balakang niya sa lupa.

Fashie can't believe she's actually doing this! But she wanted to be with him so bad. Why do i look like a rebel?

Tumawag siya sa grab car at ilang minuto lang ang hinintay niya at dumating na ito.

“This is the address po,” she gave the driver the address of Timothy's condominium building.

It took an hour before they arrive at the building's entrance. She pay the grab driver and walk to the entrance.

The guard knew her, lagi niya itong binabati kapag papasok siya sa building.

“Good evening, manong guard.” She greeted him.

Gulat itong nakatingin sa kaniya. “Good evening, ma'am. Malalim na po ang gabi, anong ginagawa niyo rito?”

“Kay Timothy Degustare ho.” Aniya.

Napatango-tango ito, “ay kay Sir ho ba? Sige po, enjoy po ang gabi.” Magiliw na sabi nito.

Nginitian niya ang manong guard at nagtungo na sa condo nito na nasa 18th floor. Fashie is patiently waiting for the elevator's door to open when she receive a message. It's from Timothy.

From: My Manliligaw

Are you sleeping now?

My friends visited me, sweetheart. Kaaalis lang nila sa condo ko.

Goodnight, sweetdreams.

Napangiti siya sa ka-sweet-an nito. He's always sweet, caring, gentleman and all. Fashie didn't reply and put back her cellphone in her pocket.

The elevator's door opened and her sight welcomed by gorgeous men in their casual clothes.

She knew them! They are Timothy's friends! And kuya Grego is with them! Why i didn't know he went back in the Philippines? Is he friends with Timothy too?!

Thankfully she's wearing a big hoody which was former owned by Timothy. The big hoody is enough to cover her face. But she knew kuya Grego, kilalang-kilala siya nito.

Sana hindi niya ako makilala. Piping hiling niya.

Ang-iingay ng mga ito. May dalawa pang lasing na akay akay kaya sa tingin niya ay hindi  naman siya napansin dahil kaagad siyang naglakad palayo sa lugar.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now