SC : PREGNANCY JOURNEY

3.6K 44 0
                  

SPECIAL CHAPTER

“SWEETHEART, I told you, ako na. Baka mapagod ka.” Saway sa kaniya ni Timothy nang madatnan siyang nagpupunas ng lamesa. Inalalayan siya nitong umupo sa malapad na couch at inilagay ang dalawang unan sa likod niya.

Sinimangutan niya ang asawa, “just let me atleast do some simple house chores. I need excercise, remember?”

“Yes and you do yoga so you don't need to move around the house.” Nanlalambing siya nitong niyakap mula sa gilid at hinalikan ang sentido niya. “Let me take care of you, wife.” Anito.

She's now near to 6 months pregnant kaya todo alaga ito sa kaniya. Nag-leave na nga ito sa trabaho upang maalagaan siya dahil napakaselan niyang magbuntis. Samahan pa na she has anxiety and emotional unstable.

Hindi niya alam na ganito pala kahirap magbuntis pero kakayanin niya. Her baby is inside of her, doon siya kumukuha ng lakas at siyempre sa suporta rin ni Timothy.

Wala nang nagawa si Fashie kung'di ang panuorin ito na naglilinis ng bahay. Mula sa pagva-vacuum, sa pagpupunas ng glass wall, table and furnitures, pagpapalit ng kurtina at punda ng mga throw pillow at pag-spray ng perfume ay ginawa nito.

Timothy didn't forget to change the lavender flower in a vase. Naging paborito niya kasi ang amoy nito. It's scientifically proven that it calms mind whenever you smell it at iyon ang nararamdaman ni Fashie tuwing naaamoy niya ang lavender scent. Si Matthew mismo ang nag-recommend sa kanila no'n.

Fashie stood up making Timothy alarmed.

“Where are you going? Ihahatid na kita.” He stopped immediately what he was doing and jog towards her.

Ipinaikot niya ang mata, “sa kusina lang. I can walk, Timothy, okay? Ituloy mo na ang ginagawa mo.”

“No.” His arm wrapped around her waist while his other hand hold her arm. Her husband is seriously being oa but Fashie understand him. Kaya hindi na siya nagsalita pa.

Pinaalis niya na ito kaagad upang ipagpatuloy nito ang paglilinis. Habang siya ay dahan-dahan ang kilos na gumawa ng miryenda ng asawa. That's the least she could do for his hardwork today.

Fashie put the juice and sandwich she made on the glass table and call for her husband outside. Nasa garden ito at nagti-trim ng mga tanim nila.

“Hubby, i've prepare your snack!” Aniya sa asawang nasa initan at busy sa ginagawa. Timothy automatically stopped and follow her inside.

“What's for merienda?” He asked.

“Fresh pineapple juice and sandwich. I used the lettuce and tomato we harvested yesterday.” Aniya. Since Fashie's pregnancy is very sensitive accompanied with her pcos, Timothy is very strict with the foods she's eating. Kaya ang garden nila dati na bulaklak lang ang laman, napalitan na ng mga gulay at prutas.

“Oh, really. Angsipag naman ng asawa ko.” He pinched her nose.

“Ikaw kaya ang masipag, malapit mo ng matapos lahat ng gawaing bahay.” Sagot niya rito habang naglalakad sila patungo sa living room.

“I'm just taking good care of you and i have nothing to do other than house chores. It's fun actually, wife.”

”Okay, fine, wala na akong sinabi.” Pagsuko niya, wala talaga siyang masasagot kapag asawa na niya ang nagsalita.

IT'S VERY LATE  in the night and Fashie is waking Timothy up. She craved for dragon fruit and she  won't sleep unless she have eaten it. Meron sila no'n sa baba pero tinatamad siyang maglakad kaya kailangan niyang gisingin ang asawa.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now