CHAPTER 45

4.1K 63 0
                  

CHAPTER 45

“A-ANO— B-BAKIT ako dinugo.... Timothy...” May halong takot at kaba ang kaniyang boses nang tawagin niya ang asawa.

Mabilis siyang binuhat ni Timothy palabas ng banyo saka pinaupo sa upuan. Nanguha ito ng dress sa closet niya at isinuot sa kaniya bago siya maingat na muling binuhat palabas ng kwarto, pababa ng bahay.

Nadatnan niya ang mga magulang na papasok sa main door ng bahay nila kasama ang mga pinsan at ilan sa kaibigan ni Timothy.

“What's happening?!” Nagtatakang tanong ng Mommy.

“She's bleeding, Mommy. I'm gonna bring her to the hospital.” Agad na sagot ni Timothy habang siya ay napapasigaw tuwing sisirit sa sakit ang tiyan niya na mas lalong nagpapataranta sa asawa niya.

Kuya Warren offered his car, baka madisgrasya pa raw sila kapag si Timothy ang nag-drive gayong hindi ito mapakali. While Mommy and Daddy ride kuya Grego's car and the rest is convoy.

“Arayy! T-Timothy, a-angsakit.” Umiiyak niyang sabi habang mahigpit ang hawak niya sa isang kamay nito.

He kissed her forehead and wipe off the tears and sweats from her face. “We're near, konting tiis nalang, sweetheart.”

“Malapit na tayo, baby girl. Hang on there.” Ani kuya Warren ay mas bumilis ang takbo ng kotse.

Masakit na masakit talaga ang tiyan niya, hindi niya alam kung bakit siya dinugo. Sa wakas pagtapos ng ilang minuto ay nakarating na rin sila sa Hospital.

Nurses and Dra.Sanchez is waiting for their arrival. May naka-abang din na wheelchair para sa kaniya. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Timothy habang tinatahak nila ang daan patungo sa Emergency Room. Pinipigilan niya ang sumigaw at umiyak dahil mas tumataas ang pag-aalala sa kaniya ni Timothy.

“Mr. Degustare, you have to stay outside.” Pagkausap ni Dra.Sanchez kay Timothy.

Timothy was reluctant and Fashie also doesn't want him to leave outside but she doesn't want to torture Timothy by staying at her side, seeing her in pain.

Tinanguhan niya ang asawa, “i-ill be fine. I p-promise you that.” She assured him. Ang mukha nito Timothy ngayon ay halatang hindi papayag ngunit naglabas nalang ito ng marahas na hangin kinalaunan.

“I'll hold on to your promise, don't break it.” Anito saka hinalikan siya sa mga labi bago siya pumasok sa Emergency Room.

“W-What's happening? B-Bakit ako dinugo?” Tanong niya rito habang bahagyang napapangiwi dahil sa sakit na nararamdaman.

“I have an idea but i need to confirm it.” Ngumiti ito sa kaniya, “you'll be fine with my hands.”

Kabadong-kabado si Timothy na naglalakad pabalik-balik sa labas ng ER. He doesn't know what to do. Mababaliw na siya! They just rescued his wife a few hours ago and now, they're facing another problem.

“Sit, Timothy. My daughter will be fine.” Fashie's Mom said.

Timothy looked at them, “but i can't, Daddy. My wife bleed and she's inside the ER. What if something bad will happen to her inside and i'm not beside her?” Fuck! Is he overthinking?

“You have to calm down, brute.” It was Hector.

Hindi nalang siya nagsalita. Maybe they don't understand his worry because they haven't experience it. Gano'n din naman siya dati, tinatawanan ang mga kaibigan sa mga seryosong bagay dahil hindi niya pa nararanasan na mahirap pala.

He didn't know how many hours he waiting outside, or did it take hours or just his mind saying it? Bawat minuto ay parang oras sa kaniya.

When Dra.Sanchez came out from the ER, mabilis pa sa alas kwatro siyang tumayo at sinalubong ito.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now