CHAPTER 35 (SPG)

7K 57 3
                  

Warning|R🔞

CHAPTER 35

AFTER THEY ate at the Karenderya, Timothy and Fashie continued their ride. Half an hour later, nasa labas na sila ng isang malaki at mataas na gate.

Tinawagan na niya si Sister Claudia kanina kaya naman ay alam na ng mga ito na darating siya. They're waiting for the gate to open dahil sa loob ito nakasara.

“You just came home couple of months ago but you already know this place.” Rinig niyang sabi ni Timothy sa tabi niya. 

“You know it's one of my dreams. To help those in needs and assistance.” Fashie glance at him, “alam mo 'tong lugar na 'to?”

He nodded, “i thought you're going elsewhere but i knew you well. Little Fashie always wants to help, even in a small amount of help. Because she believes, small help is already big for those in needs. So is the Grow Fashie now. You never changed.”

The gate slowly opened.

“I did, though. I became mature, i have deep intellectual understanding and analyzing now, and i'm a grown up now.” She chuckles.

“More mature, huh?” He tilted his head and look at her.

Sumimangot si Fashie, “yes, aren't i?”

He pinch her nose, “yes, of course.”

“Ouch. You're always doing that, masakit kaya.” Reklamo niya sa binata na tinawanan lang siya.

“You're cute.”

Ipinasok ni Timothy ang kotse at pumarada sa Parking Lot. Pinagbuksan siya nito ng pinto m at sumalubong sa kanila si Sister Claudia kasama si Sister Katy.

“Magandang araw, kumusta ang byahe?” Bati sa kanila ni Sister Claudia.

“It's good, Sister. I have my driver with me. Kayo ho? Kamusta? Ang mga bata?”

“Mabuti naman sila, salamat sa inyong tulong. Buti at nakarating kayo rito at muling dumalaw.” Tumingin ito kay Timothy, “hinahanap ka ng mga bata, tanong nga ng tanong kung kailan daw ikaw babalik. Ikaw rin, Fashie. Ang sinasabi ko nga lagi na walang saktong araw ang pagbisita niyo.” Nakangiting pakikwento nito.

Kumunot ang nuo niya, “namin? You mean, Timothy has been visiting here, Sister?” Sinulyapan niya ang binatang prenteng nakapasok ang kamay sa bulsa at nagmamasid sa paligid.

“Aba'y oo, matagal na siyang nagpupunta rito. Kung hindi ako nagkakamali ay mag-aapat na taon na ang nakalilipas ng magsimula siyang magbigay siya ng tulong sa mga bata. Simula noon ay naging maganda na ang takbo ng bahay na ito.”

Hindi niya iyon alam. How would she know when Fashie is out of the country for years. She felt proud of what Timothy is doing, they shared the same dream.

Timothy spoke, “kids are adorable, they deserve to be taken care of. I thank you for that, Sister.”

Ngumiti ang madre, “pare-pareho lang tayo ng kagustuhan. Tara na sa loob at hinihintay na kayo ng mga bata. Tuwang-tuwa sila nang malamang sabay kayong darating.”

Tumango siya at sumunod kay Sister Claudia at Katy na tahimik lang. She's used of Sister Katy, tahimik talagang dalaga at mahinhin.

As soon as they entered the hall, the kids screamed their name.

“Ate Fashie!”

“Kuya Tim!”

Naging magaslaw at maingay ang mga ito kaya kailangan pa ng iba pang mga madre na sawayin ang mga ito.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now