CHAPTER 16 [SPG]

8K 69 0
                  

Warning|R🔞

CHAPTER 16

THE SUN IS going to set in few minutes. It reflects a golden colour to the blue sea. The place was beautiful and mesmerizing and it's fantastic. Starting with the white sand, blue and clear sea, big trees, mountains and cottages.

This is one of the moments she'll treasure as Fashie lives in this world.

They are in beach, Timothy said he owns this huge property. It is absolutely huge. Hindi niya nga makita kung saan nag-eend ang lupang pagmamay-ari nito. Gagawin daw nitong beach resort ang naturang lugar, but not now. He's still busy with their company and his studies.

Fashie is standing as she watch the beautiful scenary. A smile instantly appeared on her lips when a set of arms hug her from behind.

Nanglalambing na umungot ito at hinalik-halikan ang leeg at batok niya. Nakagilid ang mahabang buhok kaya naman malaya ito sa paghalik na ginagawa.

Fashie held his arms on her waist. "I like it here." She whispered, enough for him to hear her.

"That's why i brought you here." Pinihit siya nito paharap saka mabilis na hinalikan sa labi. There's a genuine smile on his lips, his eyes are smiling as well! "I love you. Happy 5th month of love." He greeted her.

Yes! They are now in their 5th month, and it feels always like new. Timothy didn't change after all those months. He's still the same man she love. Naughty, kind, gentleman, responsible, loyal and everything.

Kinilig naman siya sa sinabi nito na bahagyw nalang niyang tinawa. "I love you more. Happy 5th month, sweetheart."

His smile grew wider, he loves it when Fashie call him sweetheart. Para itong binatang kinikilig na ewan.

"Dmn, you made my heart beat faster, sweetheart." Bigla siyang nitong binuhat ng bridal style. "Sa kwarto tayo." He grinned at her.

Fashie's eyes widened and slap his chest. "Timothy! Katatapos lang natin, i'm still sore!" Daing at reklamo niya.

They are very active in oral sex. Tinatawag ng ilalan na 'second base'. Nakakapagtaka lang at anghaba ng pasensya nito, kung hindi ay baka na 'home run' na siya. She's the one who always initiates!

Tinawanan lang siya nito ngunit ilang saglit lang ay umupo ito sa rattan na duyan habang nasa kandungan parin siya nito.

Timothy hug her tight and as seconds pass, it's becoming tighter. As if afraid that she will run away from him. Sometimes, Fashie could feel it. May mga oras na kapag nawala siya sa paningin nito, matataranta na itong hanapin siya.

As if she'll leave him, hindi ata kakayanin ni Fashie na malayo pa sa kaniya ang kasintahan. It's so cringe to say but her life is Timothy, she couldn't leave without him by her side.

Fashie clung her arms to his nape then kiss Timothy tenderly. They are kissing softly and smootly, not french kiss or passionate kiss. No tounge, no licking or sucking, just a simple kiss but with full of love.

Minutes later, she put a distance between their lips, but just centemeter away. "I can't still believe we're in this stage." Aniya habang nakapikit ang mga mata, mahina ngunit alam niyang rinig iyon ng binata. "I don't wanna lose you. I don't think-"

"Shh, i'm not gonna leave you, never, sweetheart. So don't think that way, okay? No one will leave, not you, not me. We'll stay stick to each other." Napangiti siya sa sinabi nito. Yes, together.

Sabay nilang pinanuod ang papalubog ng araw. Ang paligid ay unti-unti ng dumidilim ngunit ang mga ilaw para sa gabi ay nagpapaliwanag sa lugar. It's magnificient.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now