CHAPTER 43 (SPG)

6K 54 1
                  

Warning|R🔞

CHAPTER 43

FASHIE HAS only one wish for their marriage, that is for them to have a child. After months of contemplating, she has decided to do IVF.

“Timothy...” She called him while they're under the thick dubet. Patulog na sila ngunit hindi siya makaramdamn ng antok.

Timothy hummed and automatically brush her hair, “what is it?”

Huminga siya ng malalim, nakaramdam ng kaba ngunit ayaw niya pangunahan siya ng damdaming iyon.

“I want to do IVF...” Mahinang aniya. Na-explain na ni Dra.Sanchez dito kung ano ang IVF noong araw na sumama ito sa kaniya magpa-check up kaya sigurado siyang alam nito  iyon.

“Are you sure? If that's just because you're thinking that i wanted a baby, don't do it—”

“I want a baby... I feel unfulfilled without a baby. Gusto ko ng baby, Timothy.” Pagpuputol niya sa nais nitong sabihin.

Pakiramdam niya hindi siya buo, parang may kulang. At baka nga siguro ay ito iyon, ang magkaanak.

Mahigpit ang yakap sa kaniya ng asawa saka hinalikan siya ng mariin sa labi at noo. “I will support you in everything you do, wife. I will always.”

Next week na mangyayari ang pinakahihintay niya. Hinihiling niya sa Panginoon na ibigay na sa kanilang mag-asawa ang matagal na niyang lihim na hiniling.

Matapos mag-lunch sa cafè si Timothy ay bumalik na rin ito kaagad sa kompanya nito habang siya ay pinagpatuloy ang trabaho sa opisina. Siguradong hindi niya mahaharap ang mga ito sa susunod na linggo kaya inuunti-unti niyang tapusin. 

In the middle of her business, someone knocked on the door and opened it. It was Alex.

“Ma'am, may gustong kumausap sa inyo.”

“Sino raw?” Wala siyang inaasahang bisita ngayong araw.

“Me.” A lady wearing a red fitted body con dress showed up. No other than, Rena Sarmiento.

Sumenyas siya kay Alex na lumabas na muna. Sumunod naman ito saka sinarado ang pinto.

“What do you want? Drinks? Merienda?” She politely asked. 

“What i want? Timothy.” She flips her hair and sophisticatedly sit on the sofà.

Huminga ng malalim si Fashie, wala palang parang mawawalan na siya ng pasensya. “What are you doing here?”

Rena throw her a bored look from head to toe, “looking at you, nakakaawa. Mukha ka ng losyang. Baka maagaw ang asawa mo niyan.” Mapang-asar na sabi nito.

Pasimple niyang tinignan ang sarili sa gilid niya kung saan may salamin. She wore an office long dress that reaches below her knees, partnered with a doll shoes. Para sa kaniya ay hindi naman siya mukhang losyang sa suot.

Tumigas ang mukha ni Fashie. “If you have nothing important to say, you may now leave. Marami pa akong gagawin kaysa i-entertain ka.”

Rena clasps her hands and laugh sarcastically. “Aww, tapang-tapangan o ganiyan ka na talaga noon pa? Nagbabalat kayo bilang isang mabait at hindi makabasag pinggan na babae para lang magustuhan ng mga lalaki?”

“What's really your issue to me, Rena? Kung tungkol noong University days kung saan pakiramdam mo natataasan kita, grow up. Goodness, that was more than 6 years ago. We're adults now yet you're still into those silly things.” She said as a matter of fact. Wala siyang maisip na ibang dahilan upang umasta ito ng ganito sa kaniya.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now