CHAPTER 38

3.8K 53 0
                  

CHAPTER 38

TIMOTHY is inside his office, doing blueprints. He was busy with the papers when his phone rang. Sinagot niya ang tawag nang hindi tinitignan ang caller. Masyado siyang busy para pagtuunan ng pansin ang cellphone.

“Hubby!”

Napatigil si Timothy sa ginagawa at napatingin sa caller. Damn, it's his sweetheart. Agad niyang itinigil ang ginagawa at pinagtuunan ng pansin ang dalaga.

“Hey, sweetheart. How are you?” He asked. Fashie and her friends had a vacation in Siargao, it's a girl outing so he didn't come. Ginawa nalang niya ang mga gawain niya sa opisina sa nagdaang dalawang araw.

“I'm fine, angdami naming ginawang activities!” Tumawa ito sa kabilang linya. Hearing her this happy makes him smile. “Baka maggagabi na kaming makauwi.”

“That's good to know, enjoy your last day there. I'm gonna fetch you up at the airport.” Fashie and her friends rode a private plane owned by his friend, Grego Ashton Guerrero, who owned the airport. Hindi rin naman siya papayag na hindi private plane ang sasakyan nito. A lot can happen.

“Really? Thank you, muah! There's my kiss.” Timothy can't help to chuckle by hearing her cute voice. Damn, he's whipped.

“You're so cute. Anyway, have you eaten lunch?”

“Hoy! Tama na ang bebetime! Let's eat!” Rinig niyang sigaw ng isang pamilyar na boses. That must be one of Fashie's friends.

“Wala ka lang bebe eh!” Fashie shouted back. “Hey, i think i should end this call na, kakain palang kami. I love you.”

He shook his head, amuse at Fashie's counterback. “Sure, sure. Eat well, sweetheart. I love you more.” And the call ended.

Ngingiti-ngiti tuloy si Timothy habang gumagawa ng paper works. Nagmumukha na siyang tanga but Fashie's voice is lingering inside his head, he couldn't throw it away, never will.

“Sir, mukha ka ng nasisiraan ng bait.”

Kumunot ang noo niya at nag-angat ng tingin sa nagsalita, his secretary, Jason.

“What??” He hissed. Did really Jason call him crazy?

“Ang lapad ng ngiti niyo.” Anito.

He rolled his eyes, “whatever. What are you doing here?” Jason don't stay in his office, Timothy wants privacy kaya binigyan niya ito ng sariling opisina.

“A woman wants to see you.”

He's sure as hell it's not Fashie, who would it be?

“Who?”

“Rena Sarmiento.”

Umangat ang kilay niya, “who's that?”

“Bakit ako tinatanong niyo eh hindi ko naman babae 'yon.” Jason whispered but Timothy heard it.

Sinamaan niya ito ng tingin. “I have no other woman, Jason. I only have my wife. I don't know that woman.”

“Kinasal ka na, Sir? You have no wedding ring on your finger.” Tinuro nito ang kamay niya.

Agad na uminit ang ulo ni Timothy, “do you want me to decrease your salary? We're married in our mind so shut up. H'wag mong papapasukin ang babaeng 'yon, kahit na sinong babae. Understand?”

Sumipol ito, “okay.” Jason turned his back at Timothy, “congrats sa imagination wedding niyo, sir!”

“Aba't—” Jason run away.

Napahilot siya sa sentido, naasar kay Jason. Fuck it. He gritted his teeth and grab his coat. Pupunta siya sa Jewelry store ng kaibigan.

NAKARATING sila Fashie sa GAG Airport Manila gabi na. Buti nalang at may sundo silang magkakaibigan.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now