CHAPTER 17

4.5K 47 0
                  

CHAPTER 17

FASHIE is walking at the corridor heading to her class. Another day, another stress. Being a grade 12 student is already hard, paano pa kaya sa college.

May dalawang babaeng naglalakad na nakasalubong niya. Tila tumigil ang paghinga niya dahil sa narinig ni Fashie.

“Timothy Degustare was in the bar last night.” Sabi ng nakakulay violet ang buhok.

The blonde hair eyes widened. “For reall?! I shoul've come with you last night pala!” Nakasimangot nitong sabi.

“Even you were there, he's with someone last night. Pupuntahan ko nga sana, kaso nakita kong umalis kasama ’yung babae. He looks really drunk, i no wonder what happened with them after.” Tuluyan ng nakalampas ang dalawa bago niya narinig ang mga susunod pa nitong sasabihin.

Fashie felt a pang of pain in her heart. Her eyes became blurry, para siyang maiiyak at masikip ang puso niya.

He's with someone last night? But Timothy told her he was in his condo! Kaya ba sinabi nitong maaga itong matutulog? Because he's going somewhere?

Fashie didn't know how she was able to reached her classroom with her state right now. Pinilit niyang mag-focus sa klase, pero hindi niya magawa.

“Ms. Guerrero!” Pasigaw na tawag sa kaniya ng professor.

Napaigtad si Fashie at napatingin sa professor niya na mukhang galit sa kaniya. “M-Ma'am—”

“Leave the classroom now, Ms. Guerrero. And let's meet each other in the faculty room tommorow.” Pinal na anito.

She saw Evion and Ruthea are about to complain but Fashie shook her head saying it's fine.

Fashie grab her bag and walk towards the door with her head down. Pinagtitinginan siya ng mga kaklase habang patungo sa pintuan. Nadaanan niya sila Rena na tatawa-tawa.

“Serves you right.” Rena said in a low voice but enough for her to hear. She's not in the moor and Fashie knows what will she able to do if she won't handle her emotions kaya naman hindi nalang niya ito pinansin.

Tinignan niya ang oras sa cellphone, malapit na ang break time ng binata.

Alam niya ang schedule nito, he told her that. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa building nito at naghintay na makalabas ang binata.

Couple of minutes later, she's seeing senior students getting out from the building. Mah ilang kaklase ang binatang kilala niya kaya nang makita ang mga ito ay alam niyang break time na ni Timothy.

Pero halos konti nalang ang lumalabas ay hindi niya pa rin nakikita kahit na ang anino ng kasintahan.

Where is he?

Fashie decided to call Timothy, but few rings later, no one answered. She tried again and again until 10 calls happened, but he didn't answer.

She saw a familiar two men, they are Timothy's member! The two are also who she saw with Timothy the first day of her school her in F.U.

Nahihiya man ay lumapit siya sa mga ito. “Hi, may i ask?”

Tinignan siya nito mula ulo hanggang baba. “Anong ginagawa ng senior high student dito?” Nakataas kilang na tanong ng lalaki.

Fashie bit her lip the spoke. “I'm looking for k-kuya Timothy po. May pinabibigay sa kaniya si kuya Grego.” Palusot niya sa mga ito na pinaniwalaan naman ng dalawa.

But what the one said made her overthinker thoughts strike.

“I see, you're Grego Ashton's cousin?” Fashie nodded. “To answer your question, he didn't attend our classes this morning. We didn't receive any call from him too.”

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now