CHAPTER 31

3.8K 50 1
                  

CHAPTER 31

NAPATAYO MULA sa pagkakaupo si Fashie nang makita ang kuya Grego niya na pumasok mula sa pintuan.

“Kuya?” She run towards him to give him a tight hug. Bakit kaya biglang napabisita sa kaniya ang pinsan? “I'm shock you're here. Visiting me?” She said in a teasing voice.

Kuya Grego flicked her nose. “How are you here?” Inakbayan siya nito.

“Okay lang po. Ikaw? How are you, kuya?” She look up to him.

“I'm good.”

Napatingin siya sa suot nitong tila natapunan ata ng kape.

“What happened to your clothes, Kuya?” Nagtatakang tanong niya sapagkat halata ang naiwan na stain duon.

“One of your staff bumped into me.” Anito saka umupo sa visitor's chair sa harap ng lamesa niya.

Napatutop si Fashie sa bibig. “God, sorry, kuya. Sino nakabunggo sa'yo?” Hindi naman maiiwasan minsan na may mangyayaring ganuon, sigurado siyang hindi naman sinasadya ng kaniyang empleyado.

“That sexy girl, 5'5 ft. maybe?”

“Si Carisha?” Agad niyang sabi. Si Carisha kaagad ang naisip niya. Siya nga mismo ay inggit sa body physique ni Carisha. Sobrang sexy! Hindi halatang nanganak na.

“Carisha is her name?” He wants to confirm.

“Wait.” Binuksan niya ang cellphone at naghanap ng picture ni Carisha. They are friends and she's the soon to be ninang of Gabby, ack! That cute pretty little girl. “This?” Ipinakita niya ang screen ng kaniyang cellphone.

“Yes, that one. She's an employee here, i see.” Napatango-tango pa ito.

“Bakit, kuya? Galit ka ba? Sorry, pero i know hindi iyon sadya ni Carisha.” Aniya saka umupo sa harapan nito.

Kuya Grego didn't answer but when a few seconds later, he spoke which made her stunned.

“Can i snatch her from you? Sa akin na siya magtatrabaho.”

“Hala, kuya, bakit? Don't tell me you want to take revenge?” 'Yun talaga ang unang naisip ni Fashie.

Kuya Grego look at her deadpan. “I'm not a kid to do that. I'm looking for a secretary.”

“Oh...” Napaisip si Fashie, it won't be bad though. “It's Carisha's decision, kuya. Kung gusto niya na magtrabaho sa'yo edi sa'yo na siya pero kapag ayaw niya, h'wag mong pipilitin. Isa pa, Carisha needs more income.” Maayos naman siyang magpasweldo pero minimum wage lang iyon.

“Why? Is she short in money?”

Nagkibit-balikat si Fashie. She doesn't want to meddle with Carisha's life. Kuya Grego also has nothing to do with it and it's not her story to tell.

Nag-usap lang sila sandali at agad din naman umalis ang kuya Grego niya. Lumabas siya sa opisina at hinanap si Carisha, nagseserve parin ito. Maaasahan talaga niya lagi si Carisha. She's nice, accountable and humble. Nagmula ito sa mayaman na pamilya ngunit napakababaw at madaling naabot ng mga tao.

“Carisha,” Fashie poked Carisha's waist.

Lumingon ito sa kaniya, “why? May kailangan ka?” Ipinagpatuloy nito ang paglilinis ng lamesa.

“May nangyaring incident daw kanina?” She asked kahit alam niyang totoo naman.

Tumingin ito kay Fashie, “sorry, it was me. Hindi ko nakita kaagad 'yung lalaki, kaya natapunan ko siya ng kape. Nakakatakot 'yung itsura niya, he's scary. Tapos he said he's gonna lost million of dollars dahil sa nangyari.” Sumbong sa kaniya ni Carisha.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now