CHAPTER 28

3.9K 51 0
                  

CHAPTER 28

NATAPOS ang umagahan nilang bad mood si Timothy at walang ideya si Fashie kung ano ang dahilan. Nagpahinga ulit si Fashie pagkatapos dahil pinilit siya ni Timothy na magpahinga kung hindi raw ay hindi siya nito papayagang magpunta sa cafè bukas. Kaya naman ay wala siyang ibang nagawa kung'di sundin ito lalo na't wala ata sa bokabularyo ng binata ang magpatalo. 

Timothy stayed at her condo, he didn't leave. He was the one who clean the house and cook foods. It is just her or his cooks are getting better and better?

“Timothy, umuwi ka na.” Pagpapauwi niya sa binatang komportableng padapanh nakahiga sa kama niya.

He groaned, “why are you pushing me to go home? I told you i don't want to.” Anito habang nakasubsob sa unan niya ang mukha.

Itinirik ni Fashie ang mata. Of course she loves being with him, siya pa ba ang aayaw? Ang kaso ay may kompanya ito! And his secretary had been calling him since this morning.

“I am not pushing you. And i'm asking you to go home because you have works to do! I am now fine, wala na akong lagnat at kaya ko na ang sarili ko so you don't need to worry. Kaya ko na ring pumasok bukas.” Aniya at naubo sa gilid ng kama.

Timothy looks so comfortable laying on her bed. His hair was messy with her pair of green butterflies pajamas. Wala kasi itong dalang damit kaya pinahiram niya ito ng oversize pajamas niya. Buti nalang ay meron siya noon. Ang kaso kahit sobrang laki na nito kay Fashie ay gano'n naman ang liit nito para sa binata.

Inis na tumingin ito sa kaniya at nakasimangot ang mukha. “No! I will not go home!” Sabi ni Timothy saka nagtalukbong.

What the heck? Napanganga si Fashie sa inakto nito. He act like a kid again!

Nagtungo nalang siya sa banyo upang maligo. She measured the water temperature into warm temperature. It took her half an hour before she finished her bath. At dahil nasa labas ang binata, nagdala siya ng damit bago pumasok sa banyo. Kaya naman paglabas niya ay suot niya ang mushroom oversized shirt at cycling.

Binoblow dry niya ang buhok habang nakatingin sa binatang naglalaro na ng candy crush gamit ang cellphone niya.

“I'm serious, Timothy. Go home now. Mamaya—” Her words was cut off when the doorbell rang. Fashie stood up, “i'mma just check who was that.”

Timothy glance at her, “don't open the door if it's Kael ‘the chef’.” Ang huli nito sinabi ay may halong sarkasmo.

Fashie didn't mind Timothy then check who was outside. And when she saw it was her cousins, Fashie gone panick.

“Oh my god...” Napatakip siya sa bibig at napaatras mula sa pintuan. Nang makabawi ay tumalilis siya ng takbo pabalik sa kwarto.

“Timothy! Timothy, magtago ka, dali!” Timothy who is playing quietly look at her confused.

“What?” His eyebrows met.

“My cousins are here, hide!” Hinila niya ito sa braso upang mapatayo at mabilis ang matang naghanap ng pwedeng pagtaguan na kakasiya ito.

“Why would i hide? Tell me, Fashie.” If they are not in that situation right now, she would mind his angry face, but it's not. Mamaya na niya ihahandle ang galit nito pagkaalis ng mga pinsan niya.

Fashie widened her eyes at Timothy, “just, hide. Magmadali ka, ano ba!” Inis niyang sabi.

“Paano ako magmamadali eh hawak-hawak mo ako?” Naiiritang anito, gone the angry face she saw earlier.

Her eyes slowly look down to her hands holding his arm. Mabilis niya itong binitawan saka pilit pinagkasiya sa cabinet kaso hindi kasya kaya nang makita niya ang ilalim ng kama, agad niya itong hinila at pinasilong sa ilalim ng kama.

Amour Series #2 : Aimer La Seule Princesse [COMPLETED]Where stories live. Discover now